BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimkowski Cezary (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Opcje jako instrument ograniczania ryzyka cenowego w unijnych uwarunkowaniach rynkowych
Minimizing Price Risk Through Use of Commodity Option in European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 137-142, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Ryzyko cenowe, Instrumenty pochodne, Opcje, Rolnictwo, Zarządzanie ryzykiem
Price risk, Derivatives, Options, Agriculture, Risk management
Note
summ., synopsis
Abstract
Przybliżono zagadnienia dotyczące możliwości zarządzania ryzykiem cenowym przez producentów rolnych, skali ewentualnych korzyści' oraz określenia, na ile efektywne przy obecnym poziomie konwergencji cen na jednolitym rynku rolnym UE byłoby działanie jednego, centralnego rynku instrumentów pochodnych na produkty rolne. Problemy zarządzania ryzykiem cenowym zobrazowano na przykładzie rynku pszenicy konsumpcyjnej z wykorzystaniem opcji. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with issues of managing price risk in agriculture. The are presented advantages of using rural commodity options and problems linked to low level of convergence of rural prices in the European Union. To exemplify this problems prices of milling wheat risk have been investigated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gorton G.B., Romvenhorst K.G. 2005: Facts and Fantasies about Commodity Futures. Yale ICF Working Paper, No. 04-20.
  2. Jajuga K., Jajuga T. 2002: Inwestycje. PWN, Warszawa.
  3. Jerzak M.A., Czyżewski A. 2006: Mikro i makroekonomiczne czynniki warunkujące rozwój rynku towarowych instrumentów pochodnych w Polsce. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.
  4. Jerzak M. 2009: Zarządzanie ryzykiem cenowym jako czynnik poprawy konkurencyjności. Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, nr 1.
  5. McCorkle D.A., Waller M.L., Amosson S.H., Bevers S.J., Smith J.G. 2009: The Economic Impact of Intensive Commodity Price Risk Management Education. Journal of Extension, Vol. 47, Nr 2.
  6. Rembeza J., Seremak-Bulge J. 2008: Interakcja cen zbóż na rynku polskim z tynkami zagranicznymi. Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu