BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Analiza efektywności wykorzystania opcji amerykańskich w inwestowaniu na rynkach pszenicy konsumpcyjnej
Analyse of American Options Efficiency in Investing on Markets of Consumption Wheat
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 178-183, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Instrumenty pochodne, Opcje europejskie, Efektywność inwestycji, Wycena opcji, Opcje amerykańskie, Model dwumianowy
Derivatives, European options, Efficiency of investment, Options pricing, American options, Binomial model
Note
summ., synopsis
Abstract
Przeanalizowano efektywność zastosowania opcji amerykańskich na rynkach pszenicy konsumpcyjnej. Badaniem objęto trzy kraje: Polskę, Francję i Niemcy. W pierwszym etapie badań, na podstawie historycznych cen pszenicy konsumpcyjnej, ustalono parametry niezbędne do wyceny opcji. Następnie za pomocą modelu dwumianowego oszacowano wartości premii. W drugim etapie badań analizowano opłacalność wcześniejszego wykonania wycenionych amerykańskich opcji sprzedaży. Uzyskane wyniki odniesiono do analogicznych opcji europejskich. (abstrakt oryginalny)

In the paper there is analyzed efficiency of American options applications on markets of consumption wheat. The study focused on three countries: Poland, France and Germany. In the first step of research parameters necessary for options pricing were set on the base of historical wheat prices. Then, option prices were calculated by the use of binomial model. In the second step of research efficiency of early exercise of investigated American put options was examined. The results were related to analogous European put options. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chriss N.A. 1997: Black-Scholes and beyond: option pricing models. McGraw-Hill, New York.
  2. Cox J., Ross S., Rubinstein M. 1979: Option pricing: a simplified approach. Journal of Financial Economics, 7, s. 145-166.
  3. Hull J. 1998: Kontrakty terminowe i opcje. WIG-Press, Warszawa.
  4. Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W. 2004: Opcje egzotyczne - wprowadzenie. Rynek Terminowy, nr 1, s. 6-12.
  5. Tarczyński W. 2003: Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym. PWE, Warszawa.
  6. Pruchnicka-Grabias I. 2006: Egzotyczne opcje finansowe. Wyd. CeDeWu, Warszawa.
  7. Zahng P.G. 2006: Exotic options. World Scientific Publishing, Singapore.
  8. [www.minrol.gov.pl]
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu