BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krukowski Krzysztof (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Koncepcja nowego zarządzania publicznego w organizacjach wdrażających politykę rolną
The Concept of New Public Management in Organizations Implementing Rural Policy
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 184-188, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Sektor publiczny, Zarządzanie publiczne, Agrobiznes
Public sector, Public governance, Agrobusiness
Note
summ., synopsis
Abstract
Po integracji Polski z Unią Europejską system wsparcia podmiotów działających w sferze agrobiznesu przybrał formę zinstytucjonalizowaną, posiadającą wiele zadań. Podmioty te mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie całego sektora agrobiznesu. Przedstawiono koncepcję nowego zarządzania publicznego jako modelu zarządzania organizacjami publicznymi wdrażającymi politykę rolną i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w procesie europeizacji administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)

After Poland's integration with the European Union, the system of supporting the organizations that run business in agribusiness area, has assumed an institutionalized form that has a lot of tasks. These organizations have a huge influence on the functioning of the whole agribusiness sector. In this article the concept of New Public Management is presented on the basis of the public organization that implement rural policy and development of rural areas in Poland under conditions of increasing Europeanization of public administration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grosse T.G. 2008: Europeizacja a lokalne uwarunkowania administracyjne (przykład agencji wdrażających politykę rolną i rozwój obszarów wiejskich w trzech nowych krajach członkowskich). Zarządzanie Publiczne, 1(3), 69-90.
  2. Hood C. 2002: A public Management for All Seasons? [W:] Public Management. Critical Perspectives, Osborn S.P. (red.) Routledge, London, 185-203.
  3. Kieżun W. 1998: Sprawne zarządzanie organizacjami. SGH, Warszawa, 64-65.
  4. Krukowski K., Kamieniak K. 2006: Strategiczna karta wyników - narzędzie zarządzania strategicznego organizacjami publicznymi. [W:] Zarządzanie organizacjami publicznymi, Krukowski K. (red.). UWM, Olsztyn, 47-52.
  5. Kożuch B. 2006: Ewolucja zarządzania organizacjami publicznymi. [W:] Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Kożuch B. (red.). Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków, 25-31.
  6. Kożuch B. 2004: Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa, 74,79-80.
  7. Owsiak S. 1997: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa, 22-23.
  8. Zalewski A. 2005: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. SGH, Warszawa, 44.
  9. Zalewski A. 2006: Nowe zarządzanie publiczne jako instrument poprawy efektywności sektora publicznego, [W:] Zarządzanie organizacjami publicznymi, Krukowski K. (red.). UWM, Olsztyn, 11-12.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu