BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciniak Mirosława (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Analiza i ocena stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich
Analysis and Assessment of the Development of Information Society on Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 201-206, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Obszary wiejskie, Internet
Information society, Rural areas, Internet
Note
summ., synopsis
Abstract
Przeprowadzono analizę i ocenę poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego na polskich obszarach wiejskich na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego oraz raportów różnych organizacji naukowo-badawczych. Przedstawiono wyniki analizy ilościowej (liczba komputerów, liczba i rodzaj połączeń z Internetem) wykorzystania środków unijnych w edukacji informatycznej rolników. Zwrócono też uwagę na czynniki różnicujące tempo rozwoju oraz opisano postawę mieszkańców wsi i rolników wobec potencjalnych usług świadczonych w ramach e-administracji. Na koniec zaprezentowano oceny poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polski w skali globalnej i Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to present the analysis and assessment of information society's development degree on rural areas in Poland. The analysis have been couducted based on data from Central Statistical Office and reports of various organizations. There are presented the quantitative analysis (computers, number and type of connection with Internet), the absorbtion of European Union founds for computer courses for farmers. The paper indicates also the factor, which differentiate the rate of development and the attitude of villages' inhabitants toward potential services of the e-administration. Finally, it presents the information society development in Poland in global and European Union context. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czapliński J., Panek T. (red.) 2008: Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza społeczna 2007. Warszawa, Rada Monitoringu Społecznego.
  2. GUS. 2007: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2006 r. cz.l i cz.2, GUS, Warszawa.
  3. GUS. 2008: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2007 r., GUS, Warszawa.
  4. Global Information Technology Report 2008-2009. 2009: http://www.insead.edu/vl/gitr/wef/main/home.cfm (z dnia 27.04.2009).
  5. Internetowa mapa dotacji UE (2008), http://www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl.
  6. Kowalski K. 2009: Polska słabo wykorzystuje Internet, IDG.pl, http://www.insead.edu/vl/gitr/wef/main/analysis/headtoheadint.cfm (z dnia 26.03.2009)
  7. Pentor. 2007: Polska wieś i rolnictwo 2007. Raport z badań. Research International Pentor, Warszawa, http://bip.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=28411.
  8. Raport Bangemanna. 1994: Europa a globalne społeczeństwo informacyjne. Zalecenia dla Komisji Europejskiej. Bruksela, http://kbn.icm.edu.p1/gsi/raport.html#roz1
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu