BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matysik-Pejas Renata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Globalizacja konsumpcji a postawy etnocentryczne konsumentów
Globalization of Consumption and Ethnocentric Attitudes of Consumers
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 207-211, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Globalizacja, Etnocentryzm, Konsumpcja
Globalization, Ethnocentrism, Consumption
Note
summ., synopsis
Abstract
Przedstawiono wielowątkowe procesy globalizacji konsumpcji wraz z jej uwarunkowaniami i skutkami oraz zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego, będącego swego rodzaju reakcją na rozprzestrzenianie się zunifikowanych wzorców konsumpcji. (abstrakt oryginalny)

Globalization of the consumption is a sum of processes finding their reflection in all aspects of consumer 's functioning on the market. It is not possible to judge it explicitly - unconditionally bad or good. Globalization of the consumption is carrying both positive and negative effects with it. Scope of its influence is depending on a "base" to which is coming across in given country or region. On the one hand a pressure of standardized models of the consumption is noticed, which are a result of spreading of global culture of the consumption, on the other hand it is possible to observe phenomenon of the consumer ethnocentrism, which is kind of defense against the pressure of foreign products. However one should be marked - consumer ethnocentrism is getting in principle to approval and purchase of origin native (domestic) products, while globalization of the consumption embraces the sphere of the consumption, not being limited only to approval of global products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bywalec C. 2007: Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. PWN, Warszawa, 145.
  2. Cynarski W.J. 2003: Globalizacja a spotkanie kultur. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 17.
  3. Figiel A. 2004: Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne. PWE, Warszawa, 34, 40-43.
  4. Klimek H. 2007: Globalizacja a badanie rynku. Studia Gdańskie, t. IV, 88-96.
  5. Mazurek-Łopacińska K. 2003: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE, Warszawa, 33-44.
  6. Mical M. 2008: Proces globalizacji we współczesnym świecie. Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki WSzil w Rzeszowie, nr 3(8), Rzeszów, 150-151.
  7. Mróz B. 2006: Procesy globalizacji konsumpcji. Eurokonsumenci. [W:] Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Janoś-Kresło M., Mróz B. (red.). SGH, Warszawa, s. 203, 208-210.
  8. Rymarczyk J. 2004: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, 15.
  9. Sajdakowska M. 2003: Etnocentryzm konsumencki - czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów na rynku żywności. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria, 2(1), s. 177.
  10. [www.kupujnasze.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu