BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olejniczak Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wykorzystanie funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego
Ultimation of the EU Founds by Local Self-Goverments
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 224-229, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Fundusze strukturalne, Fundusze unijne, Samorząd terytorialny
Structural funds, EU funds, Local government
Note
summ., synopsis
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Podjęto próbę oceny poziomu oraz struktury wykorzystania funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dokonano tego na podstawie sprawozdań wykonywanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odnośnie wykorzystania funduszy unijnych w latach 2004-2006 oraz na lata 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyze the absorption and utilization of the European Union structural founds by Polish local self-governments in the years 2004-2006 old provides predictions for the years 2007-2013. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Oręziak L. 2009: Finanse Unii Europejskiej. Wyd. PWN, Warszawa, s. 178.
  2. Graczyk M. 2008: Zarządzanie inwestycjami komunalnymi. Dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Branta, Bydgoszcz - Zielona Góra.
  3. Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. 2007: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj.
  4. Ocena Polski w zakresie spójności z Unią Europejską. 2007: Raport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa.
  5. Ustawa z 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej. Dz.U. 1990, nr 34, poz. 138.
  6. [www.mapa.fijnduszestrukturalne.gov.pl].
  7. [www.mrr.gov.pl].
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (Dz.U. 149, poz. 1567).
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu