BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oliński Marian (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Rozwój kanałów dystrybucji produktów spożywczych w Rosji na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Development of Distribution Channels of Food Products in Russia Against a Background of Eastern Europe Countries
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 230-235, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Produkty żywnościowe, Kanały dystrybucji, Konsumpcja żywności, Globalizacja
Food products, Distribution channels, Food consumption, Globalization
Note
summ., synopsis
Country
Rosja, Europa Środkowo-Wschodnia
Russia, Central and Eastern Europe
Abstract
Przedstawiono specyfikę kanałów dystrybucji produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem procesów globalizacji i integracji międzynarodowej. Pokazano tendencje w rozwoju dystrybucji i spożyciu żywności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji oraz wpływ i postęp tych zmian w dystrybucji jako składowy element globalizacji. (abstrakt oryginalny)

Concentration processes of trading food products in Europe have in recent decades itensified. This process has embraced in recent years especially countries of Central and Eastern Europe. Russia still belongs to the dynamicly growing markets with big purchasing power potential, represented by more than 140 mln potential consumers. According to specialists' evaluation, expressed by, among others, the Global Retail Development Index, Russian market is close to saturation, what, with high propability, can result in lowering dynamics of sales in following years. Nevertheless the countries of Eastern Europe with Russia and Ukraine remaining at the forefront will for a long time be an attractive location for expansion and development of modern distribution channels. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J. 2006: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków.
 2. Borkowski B., H. Dudek, W. Szczęsny 2004: Elastyczność dochodowa popytu na dobra konsumpcyjne w krajach OECD. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - IV. SGGW, Warszawa.
 3. Christoper M. 2000: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa.
 4. Czubała A. 2001: Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa.
 5. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K. 2001: Podstawy zarządzania jakością. PWN. Warszawa.
 6. Dietl J. 1992: Marketing. PWE, Warszawa.
 7. Domański T., Kowalski P. 1998: Marketing dla menedżerów. PWN, Warszawa.
 8. Grzega U. 2005: Sytuacja polskich gospodarstw domowych - zmiany w konsumpcji. Polityka Społeczna, nr 8.
 9. Karpio K., Łukasiewicz P., Ormowski A. 2006: Zmiany w spożyciu w krajach europejskich analiza taksonomiczna. Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60.
 10. Kearney's A.T. 2004: Global Retail Development Index.
 11. Kearney's A.T. 2006: Global Retail Development Index.
 12. Kempny D. 2001: Logistyczna obsługa klienta. PWE, Warszawa.
 13. Kłosiewicz-Górecka U. 2005: Procesy integracji w handlu polskim. MBA 3.
 14. Kramer T. 2000: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa.
 15. Koźmiński A.K., Piotrkowski W. 2002: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa.
 16. Porter M.E. 2006: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji. MTBiznes, Warszawa.
 17. Raport: Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce. 2006: PMR 2006.
 18. Raport: Retailers' strategies in CEE 2007. PMR 2007.
 19. [www.tvbiznes.pl].
 20. [www.puls.biznesu.pl] (Archiwum Puls Biznesu wyd. 1987).
 21. [www.franchising.info.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu