BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzykowski Robert (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Klasyfikacja województw według ich znaczenia przy pomocy elastycznej metody taksonomicznej SAHN
Classification of Provinces Due to Their Importance Based on Fixed Taxonomy Method - SAHN
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 236-240, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Globalizacja, Analiza skupień, Województwo, Klasyfikacja
Globalization, Cluster analysis, Voivodship, Classification
Note
summ., synopsis
Abstract
Analizowano województwa Polski ze względu na 19 cech diagnostycznych. Określono czy wstąpienie do Unii Europejskiej zmieniło układ regionalny Polski, to znaczy wpłynęło na pogłębiające się różnice między regionami. W pracy wykorzystano elastyczną metodę SAHN. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to determine of diversification of provinces in Poland. The investigated time interval is the year 2001 to 2007. The research covers 19 variables that allow for grouping provinces in homogenous clusters. The analysis was conducted using fixed taxonomy method - SAHN. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Lance G.N., Williams W.T. 1967: Mixed data classificatory programs. I Aglomerative system. Australian Computer Journal, 1, 15-20.
  2. Lance G.N., Williams W.T. 1967: A general theory of classificatory sorting startegies. I Hierarchical systems. Australian Computer Journal 9, 373-380.
  3. Sneath P.H.A., Sokal R.R. 1973: Numerical taxonomy. The principles and practice of numerical classification. W.H. Freeman and Company, San Francisco.
  4. Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju i województw w roku 2007. 2008: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu