BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piszczek Sylwester (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kubiak-Wójcicka Katarzyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Analiza wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich powiatów nakielskiego i sępoleńskiego
Analysis of Selected Technical Infrastructure Elements on the Rural Area of Nakło and Sępólno Districts
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 241-245, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Wodociągi, Obszary wiejskie, Infrastruktura techniczna, Infrastruktura techniczna gminy
Waterworks, Rural areas, Technical infrastructure, Technical infrastructure of gmina
Note
summ., synopsis
Abstract
Przedstawiono stan nasycenia i przestrzennego zróżnicowania elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich powiatów sępoleńskiego i nakielskiego. Przeprowadzone badania ukazały obszary niedoinwestowania infrastrukturalnego oraz tereny o dobrze rozwiniętej sieci wodno-kanalizacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents saturation and spatial diversity of technical infrastructure elements (water supply and sewerage networks) on rural areas of Sępólno and Nakło districts. Research revealed areas of under-development of the infrastructure and areas that have well developed water supply and sewerage networks. It was indicated that technical infrastructure is better developed in Sępólno district than in Nakło district. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bański J. 2008: Wielkie obszary sukcesu gospodarczego. Studia Obszarów Wiejskich, t. 14, Warszawa.
  2. Gałązka A., Sierak J. 1998: Gospodarka budżetowa a potrzeby inwestycyjne gmin. MUNICIPIUM, Warszawa.
  3. Gruszczyński J.,Kwapisz J. 2001: Zróżnicowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w woj. podkarpackim. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, nr 377 z. 78, Kraków, s. 435-446.
  4. Kwapisz J. 2002: Ocena rozwoju wybranych elementów infrastruktury technicznej województwa śląskiego w latach 1995 do 2000. Inżynieria Rolnicza, nr 3.
  5. Piszczek S. 2008: Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Dokumentacja Geograficzna, nr 36. IGiPZ PAN, Warszawa, 115-121.
  6. Świątek D. 2003: Zróżnicowanie sieci infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich woj. Mazowieckiego. [W:] Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, Stasiak A. (red.). Biuletyn KPZKPAN, z. 207,111-121.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu