BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pizło Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Studium przypadku jako metoda badawcze w naukach ekonomicznych
Case Study as Methods of Research in Economy
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 246-251, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Metody badawcze, Studium przypadku, Nauki ekonomiczne
Research methods, Case study, Economic sciences
Note
summ., synopsis
Abstract
Przedstawiono istotę stadium przypadku jako nowoczesnej metody badawczej wykorzystywanej w naukach społecznych w tym w ekonomii. Artykuł zawiera również typologizację studium przypadku oraz charakterystykę aspektów metodycznych i analitycznych odnoszących się do tej metody badawczej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the case study method as a usefull research fool in economic researches. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grankfort-Nachmias C, Nachmias D. 2001: Metody badawcze w naukach społecznych. Wyd. Zysk i S-ka Poznań, s. 249-254.
 2. [http://college.hmco.com z 14 lipca 2005 r].
 3. Introduction to Case Study by Winston Tells. 1997: [In:] The Qualitative Report, volume 3, number 2, July, [www.nova.edu/ssss/QR/QR3-2/tellis1.html].
 4. Konecki K. 2000: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Nowak S. 1985: Metodologia badań społecznych. Wyd. PWN, Warszawa, s. 20.
 6. Pizło W. 2007: Institutions in socio-economic life - methodological issues. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr 6 (1), s. 51-60.
 7. Pizło W. 2007a: Zastosowanie marketingu internetowego w działalności marketingowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 8. Ptak-Kostecka Z. 2005: Studium przypadku case study. Biuletyn Badawczy CKE, nr 4, s. 115-117, 122.
 9. Rószkiewicz M. 2002: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 37-39.
 10. Silverman D. 2009: Prowadzenie badań jakościowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa s.169, 170, 173-177, 179.
 11. Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa, s. 151-156.
 12. Stake R. 2000: Case study. [In:] Handbook of Qualitative Reserch, Denzin N., Lincoln Y. (red.), wyd. 2. Thousand Oaks, CA: Sage, s. 437-438.
 13. Stake R. 1995: The art. of case research. Thousand Oaks, CA, wyd. Sage publications.
 14. Sztumski J. 2005: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wyd. Śląsk, Katowice, s. 114-118, 149.
 15. Tatarkiewicz W. 2004: Historia filozofii, t. II. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 142.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu