BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karaszewski Robert (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zastempowski Maciej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Miejsce i rola przywództwa w kompleksowym zarządzaniu jakością
The Position and the Role of Leadership in a Complex Quality Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1177, s. 88-97, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji
Keyword
Przywództwo, Kadra kierownicza, Zarządzanie jakością, Przegląd literatury, Wyniki badań
Leadership, Managerial staff, Quality management, Literature review, Research results
Note
summ.
Abstract
W oparciu o liczne badania i literaturę omówiono zagadnienie przywództwa. Przedstawiono cechy, które powinien posiadać przywódca. Wskazano również zasady, którymi powinni się kierować. Wspomniano o koncepcji TQL (total quality leadership - tzw. przywództwo przez jakość totalną), w której zwraca się szczególną uwagę na umiejętności przywódcze. Szczegółowo opisano wyniki badań J. Kouzesa i B. Posera, których celem było zidentyfikowanie praktyk przywódczych. Wyróżnili ich aż pięć: podejmowanie wyzwań; inspirowanie wspólną wizją; umożliwianie innym podejmowanie działań; wyznaczanie sposobów działań oraz pobudzanie do pracy.

Providing effective leadership constitutes a great challenge in companies attempting to implement TQM concepts successfully. It is commonly believed that achieving particular objectives by companies is essentially determined by leadership traits of the company's managerial staff - their attitude, qualifications, creativity and charismatic abilities of evoking expected behavior in working teams. Although there exists certain unanimity in defining the role of a leader, various stereotypes of expected individual leaders' traits can be found worldwide. One can clearly spot in this area the impact of cultural, psychological and social factors. Currently, at the beginning of the third millennium, it is commonly expected that team leaders possess excellent leadership qualities, not to mention that it is taken for granted that every member of top-management must be an effective leader. The importance of this issue is clearly emphasized not only by TQM philosophy but also by Six Sigma, BPR, or even by the updated ISO 9000:2000 standards. Interest paid in the factors contributing to effective leadership is so intense that literally thousands of seminars and trainings are held each year. Books on leadership problems are equally popular to books by most popular authors dealing with fiction. However, it is paradoxical that it is extremely hard to explicitly define what leadership is and what type of qualities a leader should possess. The paper is an attempt to define the expected qualities of leaders in a complex quality management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, PWE, Warszawa 2000.
 2. Feigenbaum A.V., Feigenbaum D.S., Quality, Not Quantity, of Management, "Quality Progress" 2003 nr 10.
 3. Fox J.J., How to Become a Great Boss, McGraw-Hill, London 2002.
 4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2002.
 5. Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., Lider przyszłości, PWE, Warszawa 1997.
 6. Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Dom Organizatora. Toruń 2006.
 7. Kotter J.P, Co właściwie robią przywódcy, "Harvard Business Review Polska", czerwiec 2005.
 8. Kouzes J.M., Posner B.Z., The Leadership Challenge, E. Elgar. San Francisco 1995.
 9. Lambert T., Problemy zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
 10. Pawlak W., Do TQM do TQL, "Problemy Jakości" 2004, nr 6.
 11. Skrzypek E., Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 1992.
 12. Weber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1990.
 13. Zand D.E., The Leadership Triad: Knowledge, Trust and Power, McGraw-Hill, New York 1997.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu