BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radwan Andrzej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Paluch Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Usługi budowlano-remontowe w gospodarstwach rodzinnych w zależności od zasobów mieszkaniowych i budynków gospodarczych w Polsce
Construction and Repair Services in Family Farms Depending on Housing Resources and Farm Buildings in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 264-270, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Usługi budowlane, Zasoby mieszkaniowe, Struktura usług
Households, Construction services, Housing resources, Structure of services
Note
summ., synopsis
Abstract
Przedstawiono wielkość i strukturę nabywanych usług budowlano-remontowych w gospodarstwach, czterech gmin różniących się warunkami społeczno-ekonomicznymi rolnictwa. Analiza obejmuje stan zasobów mieszkaniowych i gospodarczych w dobranych losowo gospodarstwach rodzinnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents an assessment of housing resources and farm buildings on family farms selected at random in four parts of Poland with different socio-economic conditions. The research confirmed territorial differences between conditions off arms concerning their housing resources and the standard of equipment, but also animal buildings and farm buildings. A low level of construction and repair services acquisition was registered on farms where the intensity per area unit is diminishing with increasing farm area. Low consumption of services is accompanied by a high range of self-services showing regional differences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Radwan A. 2001: Usługi produkcyjne w procesie przemian strukturalnych gospodarstw rodzinnych. ZN AR w Krakowie nr 272.
  2. Szeptycki A., Kamiński E, Myczko A, Olszewski T, Tymiński J., Wójcicki Z. 1996: Stan i kierunki techniki oraz infrastruktury rolniczej w Polsce. IBMER, Warszawa.
  3. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. 2008: GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu