BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Roman (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Zróżnicowanie przestrzenne aktywności gospodarstw rolnych w zakresie pozyskiwania środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
The Spatial Diversification of Farmers' Activity in Obtaining Funds from Programs: "Restructuring and Modernisation of the Food Sector" and "Rural Development Program 2004-2006"
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 271-277, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Gospodarstwa rolne, Sektorowy Program Operacyjny, Wspólna Polityka Rolna, Zróżnicowanie przestrzenne
Rural development, Arable farm, Sectoral Operational Programme, Common Agricultural Policy (CAP), Spatial differentiation
Note
summ., synopsis
Abstract
Artykuł dotyczy analizy przestrzennej udziału gospodarstw rolnych w Sektorowym Programie Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Badaniami objęto działania, których beneficjentami były gospodarstwa rolne, tj.: "Inwestycje w gospodarstwach rolnych", "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów" oraz "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem". (abstrakt oryginalny)

This article focuses on a spatial analysis of the Sector Operational Program " Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development Program 2004-2006" (as provided by Regional Branches of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA). The research included activities intended for farmers as the beneficiaries i.e.: "Investments in farms", "Setting up of young farmers", "Diversifying farming and related activities in order to ensure diversity of activities or alternative sources of income" and "Improvement and development of infrastructure related to agriculture". Applications executed as part of specific activities tended to be spatially diversified. However, the process only slightly contributed to equalizing disproportions in the spatial structure of Polish agriculture as farmers most active in obtaining funds come from regions enjoying a historically established high level of agricultural development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biegajło W. 1973: Typologia rolnictwa na przykładzie województwa białostockiego. Prace Geograficzne, nr 101, Warszawa, 71-77.
  2. Drygas M., Kmieciński T. 2007: Ocena realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Kontynuacja programu SAPARD. Wieś i Rolnictwo, nr 4 (137.)
  3. Rudnicki R. 2007: Zróżnicowanie regionalne aktywności gospodarstw rolnych w Polsce w zakresie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w latach 2004-2006. [W:] Roczniki Naukowe SERIA, t. 9, z. 1, Warszawa-Poznań-Kraków, s. 416-422.
  4. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich" 2004: Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu