BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołoma Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Różnice regionalne w strukturze inwestycji funduszy Private Equity w Europie Środkowo-Wschodniej
Investment Structure of Private Equity Funds - Regional Differentiation in Central and Eastern Europe
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 278-283, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ekspansja międzynarodowa, Inwestycje, Private equity, Fundusze private equity
International expansion, Investment, Private equity, Private equity funds
Note
summ., synopsis
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Procesy globalizacji spowodowały zwiększenie liczby transakcji zawieranych przez fundusze private equity poza granicami ich macierzystego kraju. Ekspansja międzynarodowa funduszy PE jest również widoczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Identyfikacja różnic w strategiach inwestycyjnych funduszy private equity w tych krajach oraz stosowanych metod minimalizacji ryzyka jest głównym celem niniejszego opracowania. (abstrakt oryginalny)

Globalization has increased the number of cross-border deals sand the number of funds expanding into different geographic area. Comparing investments activity of private equity funds to GDP, the European Central and Eastern region is still far below Europe as a whole. In 2007, investment as a percentage of GDP in Poland was 0,22% while 0,57% was European average. Central and Eastern Europe private equity investments in 2007 were more broadly distributed among sectors than in 2006. Comparing the distribution of investments types to Europe as a whole, seed and start-up investments are at a much lower level in Central and Eastern Europe. Risk management in various forms is fundamental to the success ofprivate equity fund. Therefore, it is not surprising that portfolio diversification across investment stages and industries are a method of controlling risk also in Central and Eastern European countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biała księga. Inwestycje w Private Equity dla polskich inwestorów instytucjonalnych. 2007: PSIK, Warszawa, 7.
 2. Central and Eastern Europe Statistics 2007. 2008: An EVCA Special Paper. EFCA Brussels, 7-10.
 3. Fiet J.O. 1995: Risk avoidance strategies in ventuure capital markets. Journal of Management Studies, nr 32(4), 551-575.
 4. Kut C, Smolarski J. 2006: Risk management in private equity funds: a comparative study of indian and franco-german funds. Journal of Development Entrepreneurship, nr 1, 36-39.
 5. Norton E., Tenebaum B.H. 1993: Specialization versus diversification as a venture capital investment strategy. Journal of Business Venturing, nr 8 (5), 431-443.
 6. Panfil M. 2005: Fundusze private equity. Difin, Warszawa, 15.
 7. Sobańska K., Sieradzan P. 2004: Inwestycje private equity/ venture capital. Key Text, Warszawa, 13-175.
 8. Świderska J. 2008: Quasi-fundusze venture capital. Difin, Warszawa, 38.
 9. Węcławski J. 1997: Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. WN PWN, Warszawa, 17.
 10. Węcławski J. 2008: Stratyfikacja strategii inwestycyjnych private equity. [W:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, Dziawgo D. (red.). Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 217-218.
 11. Wrzesiński M. 2006: Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 25.
 12. www.ppea.org.pl/new/rocznik2006.php (30.12.2008).
 13. www.ppea.org.pl/new/rynek_private_equity_2007 (30.12.2008)
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu