BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Starzyński Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Transfery finansowe z agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w latach 1994-2008
Financial Transfers from Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture in 1994-2008
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 284-297, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Fundusze strukturalne, Polityka rolna, Rozwój obszarów wiejskich, Wspólna Polityka Rolna, Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (ZSZiK)
Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Structural funds, Agricultural policy, Rural development, Common Agricultural Policy (CAP), Integrated Administration and Control System (IACS)
Note
summ., synopsis
Company
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Unia Europejska (UE)
Agriculture Restructuring and Modernization Agency, European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono informację o skali transferów środków finansowych na wsparcie rolnictwa oraz przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich zrealizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w latach 1994-2008. (abstrakt oryginalny)

Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARMA) is the state institution, which since 1994 has realized programs for support Polish agriculture and rural development. With Poland's accession to EU, ARMA became one of the two Polish payment agencies, responsible for 1ACS and payments based on the system. The author divides activity of ARMA on 3 periods - first, the period of realization only Polish agricultural policy (1994-1998), the second - period of preparation for realization pre-accession Programme SAPARD and preparation for realization CAP (1999-05.2004), and the third - realization of CAP payments (direct payments, payments for rural development) and payments from structural funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. 2000: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako podmiot polityki strukturalnej państwa wobec wsi i rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, nr 3(108), 16-30.
 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 1995-2009: Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w latach 1994-2008. ARiMR, Warszawa.
 3. ARiMR- dokonania i zamierzenia. 2004: ARiMR, Warszawa.
 4. ARiMR - rok po akcesji. 2005: ARiMR, Warszawa.
 5. ARiMR - dwa lata po akcesji. 2006: ARiMR, Warszawa.
 6. ARiMR - trzy lata po akcesji. 2007: ARiMR, Warszawa.
 7. Rok 2006 w ARiMR. 2006: Departament Analiz Działalności i Rozwoju ARiMR. Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 2-3, 28-30.
 8. Działalność ARiMR w 2007 roku. 2008: Departament Analiz i Sprawozdawczości ARiMR. Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 3, 27-33.
 9. Rok 2008 w ARiMR - podsumowanie działalności. 2009: Departament Analiz i Sprawozdawczości ARiMR. Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 1-2, 19-23.
 10. Główne kierunki przepływu środków pomocowych w ARiMR w latach 2004-2007. 2007: Departament Finansowy ARiMR. Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 9, 31-32.
 11. Klepacki B. 2003: Wsparcie strukturalnego rozwoju Polski jako członka Unii Europejskiej. Wieś Jutra, nr 5(58), 42-43.
 12. Klepacki B. 2007: Polityka strukturalna Unii Europejskiej z uwzględnieniem PROW 2007-2013. Wieś Jutra, nr 10(111), 3-5.
 13. Kłodziński M. 2007: Wybrane determinanty wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Wieś Jutra, nr 10(111), 8-11.
 14. Kowalczyk S. 2007: Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 3-23.
 15. Łukasik T. 2005: Finansowanie zadań polityki rolnej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wieś Jutra, nr 10(87), 9-12.
 16. Łukasik T. 2005: Realizacja polityki rolnej państwa przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERIA, t. W, z. 4.
 17. Piskorz W. 2005: Wspólna Polityka Rolna - z polskiej perspektywy. Wieś Jutra, nr 10(87), 3-5.
 18. Pomajda W. 2005: Rola ARiMR we wdrażaniu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wieś Jutra, nr 10(87), 6-8.
 19. Spychalski G. 2003: Instrumenty towarzyszące Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w okresie 2004-2006. Wieś i Rolnictwo, nr 3(120), 72-81.
 20. Spychalski G. 2004: System IACS jako warunek realizacji płatności bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 2(123), 265-276.
 21. Spychalski G. 2006: ARiMR jako agencja płatnicza - dwa lata doświadczeń w Unii Europejskiej. Wieś Jutra, nr 10(99), 7-9.
 22. Starzyński M. 2005: Środki pomocowe dla rolnictwa z ARiMR w 2005 r. Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 7-8, 31-33.
 23. Zawojska A. 2006: Dopłaty bezpośrednie w rolnictwie - skutki ekonomiczne i społeczne. Wieś Jutra, nr 10(99), 41-43.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu