BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stawicka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Cross-compliance jako instrument budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa rolniczego
Cross-Compliance as an Instrument Positive Image Building in Agriculture Enterprise
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 298-301, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rolne, Społeczna odpowiedzialność
Company image, Agricultural enterprises, Social Responsibility
Note
summ., synopsis
Abstract
Przedstawiono ideę koncepcji cross-compliance w rolnictwie (przedsiębiorstwie rolniczym) jako element i źródło budowania przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku. Podkreślono ważność zagadnienia jako narzędzia w tworzeniu pozytywnych relacji z interesariuszami i rywalizacji z konkurentami na rynku przez tworzenie pozytywnego wizerunku i działania ku dobru ogólnospołecznemu. (abstrakt oryginalny)

The social responsibility (SR) manifested in rules of cross compliance in agriculture has an international extent. It is becoming not only the signpost of action promoting responsible farm management, but also a necessity. The concept enforces changes in the way of management, encourages the farmers to gain new knowledge and skills. The EU requirements concern meeting the rules and standards of balanced development and aim at social responsibility; the basic notion of this policy is the assumption that the success of organization of the future equals the sum of both moral and economic success. Apart from that, employment of SR has a positive impact on companies' competitiveness. It allows product improvement, which results in higher customers' satisfaction and loyalty. As a result, it increases sales and improves the companies' competitiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Centrum Doradztwa Rolniczego. 2007: Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross- compliance) dla gospodarstw rolnych. Przewodnik dla doradców. Radom.
  2. Kohlberg L. 1981: The philosophy of moral Development. Harper & Row, New York.
  3. Lisiński M. 2004: Metody planowania strategicznego. PWE, Warszawa.
  4. Rybak M. 2004: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa.
  5. [www.gazeta-it.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu