BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szopiński Wiesław (Uniwersytet Rzeszowski), Kuźniar Wiesława (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Wpływ działalności agencji nieruchomości rolnych na zmianę struktury obszarowej gospodarstw rolnych na Podkarpaciu
The Impact of Agricultural Property Agency's Activities on Changes in Field Structure of Arable Farms in Podkarpacie Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 302-306, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Agrobiznes, Restrukturyzacja rolnictwa
Arable farm, Agrobusiness, Agricultural restructuring
Note
summ., synopsis
Company
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Country
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstract
Podjęto próbę ukazania wpływu Agencji Nieruchomości Rolnych na funkcjonowanie producentów rolnych w warunkach gospodarki rynkowej. Zagadnienia te zostały wzbogacone o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 270 właścicieli gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim. (abstrakt oryginalny)

In the paper there was taken an attempt to present influence of Agricultural Property Agency on functioning of agricultural producers in market economy conditions. These issues were enriched in results of survey research conducted on the sample 270 owners of agricultural farms in podkarpackie voivodeship. The conducted theoretical and empirical analysis enables a statement, that a touched problem is very actual and important. The help of Agricultural Property Agency in creating and running modern agricultural farms becomes more and more important element in rural environment. The analysis of empirical data enables a conclusion, that activities realized by Agricultural Property Agency are considered to a moderate degree by farmers in Podkarpackie voivodeship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baltowski M., Miszewski M. 2006: Transformacja gospodarcza w Polsce. PWN, Warszawa, s. 323.
 2. Leopold A. 2000: Zrozumieć rolnictwo. Nowe Życie Gospodarcze, nr 8(248), s. 38.
 3. Leopold A. 2006: Trzeba zmienić tę ustawę. Nowe Życie Gospodarcze, nr 5(413), s. 12-13.
 4. Makowiecki M. 2002: 10 lat przekształceń. Nowe Życie Gospodarcze, nr 12(328), s. 26.
 5. Makowiecki M. 2003: Dzieci z byłych PGR. Nowe Życie Gospodarcze, nr 24(362), s. 36.
 6. Makowiecki M. 2005: Agencja od ziemi. Rozmowa z prof. Stanisławem Kowalczykiem, prezesem ANR. Nowe Życie Gospodarcze, nr 17(401), s. 28-29.
 7. Możdżeń-Marcinkowski M. 2003: Agencja Nieruchomości Rolnych. Wyd. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków, s. 35.
 8. Nyrkowski A. 2001: Stracone złudzenia? Nowe Życie Gospodarcze, nr 8(300), s. 45.
 9. Przed nowymi zadaniami. 07.09. 2003: Nowe Życie Gospodarcze, nr 17(356), s. 30.
 10. Raport o działalności ARR w 2007 r., s. 18.
 11. Sokołowska S. 2006: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 7, 9, 83-84.
 12. Wilkin J. 2005: Przestroga przed pochopnym działaniem. Nowe Życie Gospodarcze, nr 21(405), s. 24.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu