BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamińska-Blichowska Teresa (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie), Pękala Kaja
Title
Bank of Ireland w obliczu międzynarodowego kryzysu finansowego
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 12, s. 48-66, tab., wykr., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Kryzys finansowy, Banki, Gwarancje bankowe
Financial markets, Financial crisis, Banks, Banking guarantee
Note
streszcz., summ.
Country
Irlandia
Abstract
W związku z upadkiem amerykańskiego banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku, dającym początek największemu kryzysowi w powojennych dziejach światowego rynku finansowego, powstaje pytanie, jak można ocenić działania rządów krajów, chcących chronić własny system bankowy przed skutkami recesji. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wpływu kryzysu finansowego na sytuację ekonomiczno-finansową jednego z największych banków Irlandii - Bank of Ireland oraz polityki gwarancyjnej rządu Irlandii. (abstrakt oryginalny)

In addition of situation of American financial sector (especially Lehman Brothers collapsed) there is a question how to act to protect banks against financial crisis. The main point of this article is to show the influence of financial crisis on one of the biggest bank in Ireland' - Bank of Ireland, as well as showing the policy of Irish government. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bank of Ireland Annual Report - 2008 BOI, Dublin 2009.
 2. Bernaś B. (red.), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 3. Boyle P., Banks Lending the Rout as Investors Flee from Dublin, "Irish Independent".
 4. Connolly S., EUR 400 Banks Bailout. Fear of Huge Meltdown Triggers Financial Gamble, "Irish Examiner".
 5. Carswell S., Decision Taken to Protect Financial stability, "Irish Times".
 6. Grzybowski S., Historia Irlandii, Ossolineum, Warszawa 2003.
 7. How the Banks are Covered and Regulated, "Irish Times".
 8. Kawecka-Wyżykowska E., Synowiec E., Unia Europejska, IKCiHZ, Warszawa 2004.
 9. Labanyi D., Subdued Reaction to Plan for BOI and AIB, "Irish Times".
 10. Morawski W., Kronika hyzysów gospodarczych, Trio, Warszawa 2003.
 11. Murphy A. E., The Celtic Tiger. An Analysis of Ireland's Economic Growth Performance, R. Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Dublin 2000.
 12. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.
 13. O'Brien F., Bloomberg D., Other Countries May Follow Irish Banks 'Decision, "Irish Examiner".
 14. O'Donnell R., The Future of Partnership in Ireland, Trinity College, Dublin 2006.
 15. "OECD Economic Outlook" 2008, no. 84.
 16. OECD Economic Review - Ireland, OECD, Paris 2006.
 17. Olejniczak K., Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Republice Irlandii, "Studia Regionalne i Lokalne", Warszawa-Łódź 2006, nr 2-3.
 18. Oliver E., Irish Banks' Lending Level Near Highest in Western World, "Sunday Tribune Business".
 19. Qualified Financial Adviser Diploma 2008/2009 - QFA Financial Planning, The Institute of Bankers in Ireland, Dublin 2008.
 20. Rosa P., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i środków finansowych Wspólnot Europejskich na rozwój Irlandii, Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Dublinie, Dublin-Warszawa 2004.
 21. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
 22. Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 23. Sheahan F., Government Insist Deposits are Still Safe, "Irish Independent".
 24. Sweeny P., The Celtic Tiger - Ireland's Continuing Economic Miracle, Working Paper, Dublin 2003.
 25. Wallcy P., Ireland in the 2T' Century, Mercier Press, Dublin 2005.
 26. www.bankofireland.com.
 27. www.ise.ie.
 28. www.fas.uk.
 29. www.financialregulator.com.
 30. www.moodys.com.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu