BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stronczek Anna (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Akademia Górniczo-Hutnicza), Wieczerzak Iwona
Title
Propozycja metody wspomagającej wybór partnera działalności przedsiębiorstwa : na przykładzie jednostek ubezpieczeniowych
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 12, s. 113-124, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Współpraca przedsiębiorstw, Instytucje ubezpieczeniowe, Wyniki badań
Enterprises cooperation, Insurance institute, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy jest ukazanie, jak znaczącą rolę odgrywa współpraca z podmiotami, które umożliwiają, a jednocześnie ułatwiają, prowadzenie działalności gospodarczej. Na przykładzie jednostki ubezpieczeniowej ukazano, na jakie kryteria powinny przedsiębiorstwa zwracać uwagę przy dokonywaniu wyboru partnera do współpracy, tak aby była ona owocna i przynosiła zamierzone efekty. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to reveal the significant role of a co-operation with various entities, that enables and facilitates as well the economic activity ran by a company. The next issue is to become aware on the criteria, which should be taken into consideration while choosing a partner for co-operation, so that the co-operation was fruitful and bringing intended results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kilen N., Ubezpieczyciel - uczciwy i bezpieczny. Najbardziej zaufane marki ubezpieczycieli, http://www.epr.pl.
  2. Marek S. (red.), Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
  3. Marek S. (red.), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, Wydawnictwo Walkowska, Szczecin 1995.
  4. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B., Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 1999.
  5. Olszewska D., Wiarygodność ubezpieczeń, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2006, nr 7.
  6. Stronczek A., Wieczerzak I., Przedsiębiorstwo, a jednostki wspomagające jego działalność - problem wyboru, [w:] Materiały konferencyjne "Xl Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka ", Wydział Zarządzania AGH w Krakowie, Kraków 2008.
  7. www.ebroker.pl.
  8. www.money.pl/.
  9. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. i działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1151, załącznik.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu