BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewska Sylwia (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Sprawozdanie finansowe pro forma a zarządzanie jednostką gospodarczą
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 12, s. 92-102, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych, Bilans pro forma
Financial statements, Enterprise management, Information function of financial statements, Profit and loss statement, Cash-flow statement, Pro forma balance sheet
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie istoty, konstrukcji i walorów informacyjnych sprawozdań finansowych pro forma oraz wskazanie możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu jednostką gospodarczą. (abstrakt oryginalny)

This article aims to present the essence, structure and informational advantages of the pro forma financial statements and an indication of the possibility of their use in the management of the enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Biczysko W., Tauber R. D., Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji, Wydawnictwo WSHiG w Poznaniu, Poznań 2007.
  2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  3. Górka Ł., Szulc M., Badanie sprawozdania finansowego ,,pro forma "jako element procesu badania sprawozdania finansowego, [w:] Micherda B. (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Wydawnictwo WSPiM w Chrzanowie, Chrzanów 2003.
  4. Maszczak T., Maszczak A., Rachunek kosztów i wyników w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, [w:] Informacyjne wspomaganie controllingu, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 798, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
  5. Micherda B. (red.), Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2004.
  6. Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  7. Surdykowska S. T., Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 1999.
  8. Swiderska G. K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2002.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t. jedn. Dz. U. 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu