BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Papież Renata (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Specjalistyczne instytucje kredytowe w warunkach uniwersalizacji : działalność Shiffsbanken w Niemczech
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 12, s. 103-112, wykr., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Instytucje kredytowe, Banki, Flota morska, Listy zastawne, Regulacje prawne
Credit institution, Banks, Marine fleet, Mortgage bond, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
W niniejszym artykule ukazano problematykę działalności wysoce wyspecjalizowanej instytucji kredytowej w warunkach postępującego procesu uniwersalizacji, będącego konsekwencją globalizacji. Podmiotem rozważań jest bank morski (ang. shipbank, nietn. Schiffsbank), który wbrew światowemu trendowi funkcjonuje, koncentrując się na wąskiej niszy, jaką jest refinansowanie handlowej floty morskiej w trybie emisji morskich listów zastawnych. Omówiono niemiecki rynek listów zastawnych, prezentując odpowiednie regulacje prawne oraz akcentując rolę morskich listów zastawnych. W ostatniej części artykułu dokonano analizy pozycji konkurencyjnej oraz struktury bilansu największego na rynku niemieckim banku morskiego, jakim jest Deutsche Schiffsbank A G. (abstrakt oryginalny)

The globalization process has diffrent impact on financial market. It has made many changes in the financial market structure, the competition ways of financial intermediaries and development of financial innovations. This paper deliberates the meaning of ship banking specialization in universality market condition. First and second part describes determinantes and legal framework of German ship banking development, specifically concentrates on an amendment to The Pfandhrief Act of May 22, 2005. In the third and fourth part the author concentrates on displaying the current situation on the German covered bond market and balance sheet structure of Deutsche Schiffsbank AG - the biggest ship bank in Europe. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Olszak M. A., Wybrane aspekty rozwoju rynku kredytu hipotecznego w Niemczech i w Polsce, "Materiały i Studia NBP" 2004, nr 182.
 2. Pfandbriefe Outstandings and New Issuance, Association of German Pfandbrief Banks, 2009.
 3. Regulation on the Determination of the Mortgage Lending Values of Properties of May 12, 2006
 4. Regulation on the Determination of the Mortgage Lending Values of Ships and Ships under Construction of May 8, 2008.
 5. Regulation on the Determination of the Mortgage Lending Values of Aircraft of April 20, 2009
 6. Shipping Tax Overviews, Deloitte Global Aviation & Transport Services.
 7. The Pfandbrief 2008/2009. Facts and figures about Europe 's Covered Bond Benchmark, Association of German Pfandbrief Banks.
 8. World Merchant Flet, Deutsche Schiffsbank Annual Report 2008.
 9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, t. jedn. Dz. U. 2006 nr 183, poz. 1353 ze zm.
 10. The Pfandbrief Act of May 22, 2005, Federal Law Gazette (BGBl.) I p. 1373.
 11. www.deloitte.com
 12. www.hypverband.de
 13. www.schiffsbank.com
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu