BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawa Paweł (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Determinanty inwestycji jako przedmiot oddziaływania polityki banku centralnego
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 12, s. 67-79, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Banki centralne, Inwestycje finansowe, Stopa procentowa, Źródła finansowania, Finansowanie inwestycji, Gospodarka otwarta
Central banks, Financial investment, Interest rate, Source of financing, Investment financing, Open economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest określenie podstawowych czynników determinujących inwestycje, które mogą być przedmiotem oddziaływania ze strony banku centralnego. W tym kontekście wyróżniono: stopy procentowe, oszczędności oraz stabilność makroekonomiczną, a następnie poddano je analizie przez pryzmat możliwego wpływu ze strony polityki banku centralnego. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to point out the fundamental determinants of investment that can be influenced by central bank. In this context three factors are identified: interests rates, savings and macroeconomic stability. The paper discusses the impact of central bank policy on these determinants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Altrogge G., Investition, R. Oldenburg Vcrlag, München-Wien 1996.
 2. Bartol K. M., Martin D.C., Management, McGraw-Hill, Boston 1998.
 3. Bond S., Jenkinson T., The Assessment: Investment Performance and Policy, "Oxford Review of Economie Policy" 1996, vol. 12, nr 2.
 4. Borowski J., Measuring Exposure to Asymmetric Shocks: Implications for Poland's EMU Accession, NBP Conference, Falenty 2001.
 5. Dcvereux M. P., Investment, Saving and Taxation in an Open Economy, "Oxford Review of Economic Policy" 1996, vol. 12, nr 2.
 6. Feldstein M., Horioka Ch., Domestic Saving and International Capital Flows, "Economic Journal" 1980, t. 90.
 7. Hirschleifer J., Investment Decision under Uncertainty: Choice-Theoretic Approaches, "The Quarterly Journal of Economics" 1965, nr 4.
 8. Kawa P., Wydymus S., Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 1998.
 9. Masse P., Le choix des investissements, Critères et méthodes, Paris 1968.
 10. Nason J. M., Rogers J. H., Investment and the Current Account in the Short Run and the Long Run, Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers, 1999, nr 647.
 11. Ross S. A., Westerfield R. W., Jordan B. D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 12. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2004.
 13. Szopa B., Rola inwestycji zagranicznych w pokrywaniu niedoboru oszczędności krajowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, nr 589.
 14. Varian H. R., Intermediate Microeconomics. A Modern Approach, W.W. Norton & Company, New York 1996.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu