BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świstak Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Program "Mleko w szkole" jako wsparcie sektora mleczarskiego w Polsce
"School Milk" Programme as a Support to Dairy Brunch in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 313-319, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Przemysł mleczarski, Produkcja rolna, Mleko, Konsumpcja żywności
Dairy industry, Agricultural production, Milk, Food consumption
Note
summ., synopsis
Abstract
Program "mleko w szkole" realizowany w wielu krajach świata pełni dwojakiego rodzaju funkcje: z jednej strony przyczynia się do poprawy stanu odżywienia dzieci i wykształcenia u nich właściwych nawyków żywieniowych, z drugiej stanowi jedno z narzędzi interwencjonizmu państwowego, chroniącego dochody producentów mleka. System dopłat do programu, jednolity dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, choć niedoskonały, jest przykładem pozytywnego wykorzystania procesów globalizacyjnych, nie zawsze tak jednoznacznie ocenianych. (abstrakt oryginalny)

"School Milk" Programme performer in several countries of the world plays double function: a) improvement of nutritional status among children along with development of prudent food habits, b) one of the state intervention mechanism protecting milk producer. In this paper current performance of the "Milk School" Program in Poland was analized in the contest of the situation in the Polish milk sector. Both the EU and national legislations related to finance of the programme aimed at development of its extension was also presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Domańska E. 2004: Wspólna organizacja rynku mleka i jego przetworów [www.ppr.pl].
 2. Górska-Warsewicz H. 1998: Wpływ postępowania konsumenta na rynek mleka i przetworów mleczarskich w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Praca doktorska, SGGW, Warszawa.
 3. Iwan B. 1999: Wspólna organizacja rynku mleka w Unii Europejskiej i jej implikacje dla Polski. [W:] Dostosowanie podstawowych rynków rolnych w Polsce do integracji z Unią Europejską, Adamowicz M. (red.). Wyd. SGGW, Warszawa, 98-113. Przegląd Mleczarski, 3, 12-14.
 4. Kasztelan P. 2005: Fundusze branżowe. Roczniki Naukowe SERIA, t. VII, z. 4, s. 159-162.
 5. Kozłowski A. 2004: Dla kogo Rezerwa Krajowa Kwoty Mlecznej?. KTO i GDZIE WYDAŁ ??
 6. Kraciuk J. 2004: Wpływ wspólnej polityki rolnej na sektor mleczarski w Polsce. [W:] Problemy rolnictwa światowego. Tom XI. Wyd. SGGW, Warszawa, 161-172.
 7. Murawski M. 2004: Nowe zasady rozdziału Rezerwy Krajowej Kwoty Mlecznej. Przegląd Mleczarski, 3,10-11.
 8. Murawski M. 2009: Główne wątki dotyczące aktualnej sytuacji - kryzysu polskiego mleczarstwa. Przegląd Mleczarski, 1, 46-47.
 9. Prognoza cen podstawowych produktów rolniczych. 2009: Biuletyn Informacyjny ARR, 1112, 56-72.
 10. Przepóra A., Krajewski K., Pietrzak M. 2000: Rynek Mleka i Produktów Mlecznych. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, Majewski E., Dalton G. (red.). SGGW, Warszawa, 453-486.
 11. Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej 2005 i 2008. GUS, Warszawa.
 12. Sałacki K. 2009: Wpływ systemu kwot mlecznych na kształtowanie się produkcji mlecznej w Polsce, analiza zmian w ujęciu regionalnym. Przegląd Mleczarski, 5, 46-51.
 13. Seremak-Bulge J. 2009: Wpływ reformy i zwiększenia kwot na polskie mleczarstwo. Przegląd Mleczarski, 1, 28-33.
 14. Stulich R. 2009: Firmy z branży mleczarskiej zmieniały się dynamicznie. Przegląd Mleczarski, 4, 36-38.
 15. Świątkowska M., Świstak E. 2002: Znaczenie promocji kategorii produktów i programów socjalnych dla kształtowania rynków produktów rolno-spożywczych na przykładzie rynku mleka doświadczenia światowe. Roczniki Naukowe SERIA, t. IV, z. 3, 186-189.
 16. Świstak E. 2005: Zawartość wapnia w dietach wybranej grupy dzieci na tle konsumpcji produktów mlecznych w Polsce. [W:] Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Gutkowska K., Narojek L. (red.). Warszawa, 135-142.
 17. Świstak E., Berger S. 2006: Realizacja programu "mleko w szkole" na tle konsumpcji mleka i jego przetworów w Polsce. Zdrowie publiczne, 116, 2, 359-362.
 18. Świstak E., Sawicka B. 2006: Zmiany spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego. Handel Wewnętrzny, Numer specjalny, czerwiec, s. 291-296.
 19. [www.arr.gov.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu