BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tetwejer Urszula (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
System ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce oraz Unii Europejskiej
Protection System of Regional and Traditional Products in Poland and in the European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 320-324, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Kraj pochodzenia produktu, Produkty regionalne, Promocja produktu, Cechy produktu, Oznakowanie produktów spożywczych
Country of origin (COO), Regional product, Product promotion, Product features, Food labeling
Note
summ., synopsis
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej i w Polsce. Opisano podstawowe regulacje prawne umożliwiające ich ochronę i rejestrację oraz podjęto próbę zdefiniowania pojęć takich, jak: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. (abstrakt oryginalny)

The article presents the protection system of the traditional and regional products in Poland and in the European Union. The Author describe law regulation of protection and regulation of the traditional and regional products in the European Union. The paper defines idea of Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indications and Traditional Specialty Guaranteed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banaś K. 2007: Produkty regionalne szansą rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, Adamowicz M. (red.). SGGW, Warszawa.
 2. Gąsiorowski M. 2004: Europejki system oznaczania jakości produktów regionalnych. Vinaver K., Jasiński J. (red.). Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Solidarność Francja Polska, "Agro-Smak", Fundacja Funduszu Współpracy, Międzynarodowe Centrum Badań nad Środowiskiem i Rozwojem, Paryż.
 3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
 4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.
 5. Ustawa z dnia 17 grudnia o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.
 6. Wojarska M., Gruszczyńska M. 2007: Rynek produktów regionalnych i tradycyjnych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. [W:] Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, Adamowicz M. (red.). Wyd. SGGW, Warszawa.
 7. [www.agro-smak.org.pl].
 8. [www.doradztworolnicze.com.pl].
 9. [www.ec.europa.eu].
 10. [www.minrol.pl].
 11. [www.potrawyregionalne.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu