BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Topczewska Jadwiga (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Ośrodki jeździeckie jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich na Podkarpaciu
Horse Riding Centres as an Element of Development of Rural Areas in Podkarpacie Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 325-327, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Hodowla zwierząt
Rural areas, Rural development, Animal husbandry
Note
summ., synopsis
Country
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstract
Istotnym elementem rozwoju obszarów wiejskich jest zróżnicowanie działalności i uzyskiwanie dochodów przez rodziny rolnicze. Wykazano, iż rozwój bazy rekreacyjnej utrzymującej konie na terenie województwa podkarpackiego warunkuje powstawanie miejsc pracy, zwiększa wykorzystanie ziem uprawnych i pastwisk oraz przyczynia się do rozwoju turystyki na terenach atrakcyjnych. (abstrakt oryginalny)

Rural areas development is connected with diversification of activity and obtaining by farming families incomes from different sources. Observed development of recreation base in Podkarpacie region is condition for rising working places, increasing utilizing of farming soil and pastures, and contribute to development of attractive areas through tourism. The analysis conducted in the paper cover 84 recreation centres as velles provides the estimation of the number of horses available for reading in Podkarpacie region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hadberg A., Helgesson A. 2001: Implications of introducting equine services onto farms - A European perspective. 52nd EAAP Annual Meeting. Budapest.
  2. Legienis H. 2001: Rynek jeździecki - podaż. Instytut Turystyki, Warszawa.
  3. Łojek J. 2005: Ekonomiczne i społeczne znaczenie przemysłu końskiego oraz warunki jego rozwoju. Koń - zwierzę z przyszłością. PZHK, PZJ, Warszawa.
  4. Łojek J. 2006: Miejsca pracy w krajowym przemyśle końskim. Miedzynar. konf. Konie dają pracę. Warszawa.
  5. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2009: Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich, [www.bip.min-rol.gov.pl].
  6. Narodowy Program Rozwoju Hodowli Koni i Jeździectwa. Hippica Pro Patria [www.pzhk.pl].
  7. The Horse Industry in the European Union. Working Report prepared for EU Equus 2001. 11-13 June 2001. Skara and Solvalla, Sweden.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu