BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walkowiak Ryszard (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Społeczna odpowiedzialność organizacji szansą ich rozwoju
Social Responsibility of Organization as the Opportunity for its Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 328-332, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przewaga konkurencyjna, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Competitive advantage, Enterprise sustainable development
Note
summ., synopsis
Abstract
Przedsiębiorstwa dążące do zdobycia przewagi konkurencyjnej nieustannie dokonują strategicznych wyborów, które mają doprowadzić je do rynkowego sukcesu. Jednym ze sposobów budowania przewagi nad konkurentami w dłuższej perspektywie czasowej mogą być współcześnie działania społecznie odpowiedzialne. Prezentowane w artykule treści teoretyczne potwierdzają przyjęte założenie, natomiast zamieszczone wyniki badań ukazują niezadowalający, wśród pracowników i kadry kierowniczej, poziom wiedzy na temat samej idei CSR oraz możliwości budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o wartości zgodne z tą koncepcją działań. (abstrakt oryginalny)

Organizations that aspire for getting competition advantage, continually working on strategic choices that should lead them to market's success. One of the way of building strategic advantage over competitors in long rage perspective could be taking activities towards social responsibility. The theoretical content presented in the article confirms assumptions but the results of research evidently show that among employees and managers knowledge of CSR is unsatisfactory. They do not have enough knowledge about the CSR idea and also about possibilities of building competitive advantage based on values according to CSR concept. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G. 2004: Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym. IFiS PAN-WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, 9-14.
  2. Kulawczuk P., Poszewiecki A. (red.) 2007: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 113-126.
  3. Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.) 2008: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 315-371.
  4. Urbaniak B., Bohdziewicz P. 2006: Zarządzanie zasobami ludzkimi - kreowanie nowoczesności. IPiSS, Warszawa, 160-168.
  5. Walkowiak R. 2008: La responsabilita' sociale dell' azienda. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Prof. Tadeusz Kotarbiński Olsztyn Academy of Computer and Management, Olsztyn, 126.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu