BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Znaczenie instytucji ubezpieczeniowych w agrobiznesie
The Role of Insurance Institutions In Agribusiness
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 333-338, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Agrobiznes, Ubezpieczenia, Instytucje ubezpieczeniowe, Ryzyko w ubezpieczeniach
Agrobusiness, Insurances, Insurance institute, Insurance risk
Note
summ., synopsis
Abstract
Przedstawiono wybrane przykłady produktów ubezpieczeniowych, których celem jest ochrona uczestników sektora agrobiznesu przed skutkami zagrażającego im ryzyka. (abstrakt oryginalny)

In his paper selected insurance products adequate for different part of agribusiness are presented. There is also short description of main risk an agriculture and food processing presented in connection to insurance products allowing risk management on that 's fields. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chróścicki A. 2004: Ubezpieczenia od utraty zysku. [W:] [www.gu.com] pl z dnia 10.06.2009.
 2. Handschke J. Łyskawa K. 2008: Ryzyko gospodarowania w rolnictwie a ubezpieczenia w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej. Rozprawy Ubezpieczeniowe, z. 4, 1.
 3. Iwan B. 2004: Ocena strategii marketingowych w sektorze rolno-żywnościowym. [W:] Prace Naukowe KPAiM, nr 28. Wyd. SGGW, Warszawa, s. 372-384.
 4. Jaworski M. 2001: Produkty niebezpieczne. Prawo Przedsiębiorcy. Luty [www.polbrokers.pl/navigation/prasa/produkty.html].
 5. Jedrzejczyk I. 2008: Identyfikacja ryzyka na potrzeby ochrony ubezpieczeniowej sektora rolnego. Rozprawy Ubezpieczeniowe, z. 4, 1.
 6. Kapusta F. 2008: Agrobiznes. Wyd. Difin, Warszawa.
 7. Klimkowski C. 2004: Perspektywy rynku ubezpieczeń w produkcji rolniczej w Polsce i Unii Europejskiej. Wyd. lERiGŻ, Warszawa.
 8. Łyskawa K. 2009: Pięć miesięcy na ubezpieczenie. Top Agrar, 2.
 9. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Gospodarstwo [www.pzu.pl].
 10. Skorek M. 2008: Bezpieczny ładunek [www.motobiznes.mojeauto.pl/.../Bezpieczny_ladunek,a,120027.html].
 11. Woś A. 1996: Agrobiznes. Makroekonomia. Wyd. Key Text, Warszawa s. 22-24.
 12. Stroiński E. 2007: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie. Akademia Finansów.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu