BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyszkowska Zofia (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Organizacja rachunkowości w lasach państwowych
Organization of Accountancy in State Forests
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 349-354, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Zarządzanie, Komputerowe wspomaganie zarządzania
Accounting, Management, Computer aiding management
Note
summ., synopsis
Company
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Abstract
Przedstawiono organizację rachunkowości w Lasach Państwowych. Korzystano z informacji udostępnionych w wybranym nadleśnictwie. Scharakteryzowano zasady działania elektronicznego systemu wspomagającego zarządzanie ze szczególną charakterystyką systemu rachunkowości. System uwzględnia specyfikę działania organizacji odpowiedzialnej za zarządzanie lasami, ustawę o lasach oraz branżowy plan kont dla jednostek organizacyjnych gospodarki leśnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to show the organization of accountancy in State Forests. There are used information taken from chosen forest inspectorate. There are described the principles of electronic system which is to support management and especially properties of accountancy system. The system takes into consideration the specificity of organization responsible for forest management, forest law and trade account plan for organization units in forest economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Branżowy Plan Kont z komentarzem dla jednostek organizacyjnych Państwowej Gospodarki Leśnej - Lasy Państwowe. 2001: Warszawa.
  2. Buraczewski A., Jarosz K. 2005: Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych. Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań, 10.
  3. Centrum informacyjne Lasów Państwowych. 2006: Raport o stanie lasów, 8. Warszawa.
  4. System informatyczny LP. 2002: Zeszyt Las - Planowanie, 12. Warszawa.
  5. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. Tekst jednolity - System Informacji Prawnej Lex (Lex OMEGA), 38/ 2007.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu