BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawojska Aldona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Reputacja rządowych agencji rolnych w Polsce
The Reputation of Government Agricultural Agencies in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 355-360, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Polityka rolna
Rural development, Agricultural policy
Note
summ., synopsis
Company
Agencja Rynku Rolnego (ARR), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Agricultural Market Agency (ARR), Agriculture Restructuring and Modernization Agency
Abstract
Przedstawiono teoretyczne aspekty reputacji i ich praktyczne zastosowanie do oceny wartości reputacji w podmiotach sektora publicznego na przykładzie dwóch agencji płatniczych związanych z realizacją polityki rolnej w Polsce: ARiMR oraz ARR. Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród 200 rolników-intereasriuszy obu agencji, wykorzystując ich subiektywne oceny atrybutów, składających się na reputację, oszacowano jej wskaźniki dla obu agencji. Otrzymane wyniki nie dają podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, która z agencji ma lepszą reputację. (abstrakt oryginalny)

This study attempts to fill the gap in reputation research on government sector organizations in Poland. As a case study, the specific group of stakeholders of two agricultural agencies was canvassed for their perceptions of the agencies' reputation. The survey across Poland was conducted in 2006/2007 on a total of 200 farmers being customers of the agencies. The Likert-scale questionnaires were used to obtain data responses regarding selected attributes of the reputation. Overall, the reputation of the agencies in question was neither bad nor excellent but good. No significant difference was found between the two agencies in value of their reputation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akerlof G.A. 1970: The market for 'lemons': quality uncertainty and the marketing mechanisms. Quarterly Journal of Economics, 84, 488-500.
 2. Axelrod R 1984: The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books.
 3. Barich H., Kotier P. 1991: A framework for marketing image management Sloan Management Review (Winter), 94-104.
 4. Bick G., Jacobson M.C., Abratt R. 2003: The corporate identity management process revisited. Journal of Marketing Management, 19, 835-855.
 5. Bromley D.B. 2001: Relationships between personal and corporate reputation. European Journal of Marketing, 35(3/ 4), 316-334.
 6. Buskens V. 1995: Social networks and the effect of reputation on cooperation. ISCORE Paper 42. Utrecht University, 18.
 7. Cabral L.M.B. 2006: The Economics of Trust and Reputation: A Primer. Technical report. New York University, CEPR.
 8. Caruana A. 1997: Corporate reputation: concept and measurement. Journal of Product and Brand Management, 6(2), 109-118.
 9. Davis M. 1992: Goodwill accounting: Time for an overhaul. Journal of Accountancy (June), 75-83.
 10. Dowling G.R 1993: Developing your company image into a corporate asset. Long Range Planning, 26(2), 101-109.
 11. Dutton J., Dukerich J., Harquail C. 1994: Organizational images and member identification. Administrative Science Quarterly, 39(2), 239-263.
 12. Fombrun C, Gardberg N.A., Sever J.M. 2000: The reputation quotient sm: a multi-stakeholder measure of corporate reputation. The Journal of Brand Management, 7(4), 241-255.
 13. Gotsi M., Wilson A. 2001: Corporate reputation: seeking a definition. Corporate Communications, 6(1), 24-30.
 14. Greyser S.A. 1999: Advancing and enhancing corporate reputation. Corporate Reputation Review, 4(94), 177-181.
 15. Hirschman A.O. 1995: Lojalność, krytyka, rozstanie. Reakcje na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.
 16. Hon L.C., Grunig J.E. 1999: Guidelines for Measuring Relationships in Public Relations. Institute for Public Relations, Gainesville, FL.
 17. Jones G. H., Jones B.H., Little P. 2000: Reputation as Reservoir: Buffering Against Loss in Times of Economic Crisis. Corporate Reputation Review, 3, 21-29.
 18. Kopaliński W. 1968: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa, 650.
 19. Luoma-aho V. 2006: Intangibles of public sector organizations: Trust and reputation. [In:] Luoma-aho V., Peltola S. (eds.) Public Organizations in the Communication Society, Publication of the Department of Communication, No. 29, University of Jyväskylä.
 20. MacMillan K., Money K., Downing S., Hillenbrand C. 2005: Reputation in relationships: measuring experiences, emotions and behaviors. Corporate Reputation Review, 8(3), 214-232.
 21. Mahon J., Wartick S. 2003: Dealing with stakeholders: How reputation, credibility and framing influence the game. Corporate Reputation Review, 6(1), 19-35.
 22. Mahon J.F. 2002: Corporate Reputation. Business and Society, 41(4), 415-445.
 23. Schmidt D., Wahrenburg M. 2003: Contractual relations between European VC-funds and investors: the impact of reputation and bargaining power on contractual design. Working Paper, Vol. 15, Center for Financial Studies.
 24. Smith L.P. 1931: Afterthoughts. Constable & Company, Londyn.
 25. Weizacker C.C. 1980: Barriers to entry: A theoretical treatment. Springer-Verlag, New York.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu