BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zuzek Dagmara K. (Akademia Rolnicza w Krakowie)
Title
Instytucjonalne wspieranie działań innowacyjnych w agrobiznesie
Institutional Support for Innovative Activities in Agribusiness
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 361-365, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Agrobiznes, Innowacje, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Stymulowanie innowacyjności
Agrobusiness, Innovations, Institutional support of entrepreneurship, Stimulate innovations
Note
summ., synopsis
Abstract
Przedstawiono ważniejsze instytucjonalne aspekty wspierania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. W pierwszej części zaprezentowano pojęcie i rodzaje innowacji jako czynnika wspierającego przewagę konkurencyjną. Następnie opisano najważniejsze instytucje odpowiedzialne za wsparcie polskiego agrobiznesu. (abstrakt oryginalny)

The article presents some more important institutional aspects of supporting Polish agriculture and rural areas. The concept and kinds of innovation as the factor supporting competitive advantage were presented in the first part. Subsequently, the most important institutions responsible for providing assistance for Polish agribusiness were described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowski B. 2005: Atuty i niedomagania spółdzielczości wiejskiej w opinii rolników. Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria, vol. XLIV/1. Wyd. Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 2. Czupiał J. 1988: Zarys metodologii planowania i oceny przedsięwzięć badawczo-innowacyjnych. PWN, Warszawa, s. 50.
 3. Czupiał J. (red.) 1994: Ekonomika innowacji. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 10.
 4. Czternasty W., Czyżewski B. 2004: Struktury instytucjonalne w mechanizmach lokacyjnych gospodarki rynkowej w warunkach transformacji systemowej. [W:] Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej. Noga A. (red.). Wyd. PTE, Warszawa.
 5. Drucker P.F. 1992: Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka z zasady. PWE, Warszawa, s. 44.
 6. Kasprzyk S. 1980: Innowacje. Od koncepcji do produkcji. IW CRZZ, Warszawa, s. 26.
 7. Kotier Ph. 1994: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa.
 8. Łącka I. 2006: Koncepcja klastrów na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego jako szansy na podniesienie konkurencyjności MSP agrobiznesu. [W:] Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa, Urban S. (red.), t. 2, PN nr 1118, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Pasieczny L., Więckowski J. 1981: Ekonomika przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, s. 136.
 10. Pietrasiński Z. 1971: Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. PWN, Warszawa, s. 9.
 11. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. 2006: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 12. Stawasz E. 1999: Innowacje a mała firma. Wyd. UŁ, Łódź, s. 47.
 13. Woś A. 2004: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, s. 19.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu