BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobieska-Karpińska Jadwiga (Wrocław University of Economics, Poland), Hernes Marcin (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Consensus Methods in Multiagent Decision Support System in Small and Medium Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (13), 2009, nr 55, s. 352-362, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Aspekty informatyzacji organizacji
Keyword
Symulacja wieloagentowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Systemy wspomagania decyzji
Multi-agent based simulation, Small business, Decision Support Systems (DSS)
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono problem wspomagania podejmowania decyzji, a następnie scharakteryzowano wieloagentowy system wspomagania decyzji. W dalszej części artykułu przedstawiono metody wyznaczania consensusu, a więc definicję funkcji odległości, która jest elementem wyznaczania consensusu, definicję i charakterystykę funkcji consensusu, a następnie postulaty funkcji consensusu. (abstrakt oryginalny)

The methods of setting consensus in a multiagent decision support systems in small and middle enterprises are presented in this article, the article presents the problem of supporting the decision taking and characterizes multiagent system of decision support. In the next part it shows methods of setting a consensus that is the definition of distance function which is an element of setting a consensus, a definition and characteristic of consensus function and then the postulates of consensus function. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dyk P., Lenar M., Applying negotiation methods to resolve conflict in multi-agent environments, [in:] "Multimedia and Network Information Systems", Wroclaw University of Technology Press, Wrocław 2006.
  2. Ferber J., Multi-Agent Systems, Addison Wesley, New York 1999.
  3. Hernes M., Coordinate inconsistent of knowledge in a distributed systems using a consensus method, [in:] "Multimedia and Network Information Systems", Wroclaw University of Technology Press, Wrocław 2004.
  4. Hernes M., Nguyen N.T., Deriving consensus for incomplete ordered partitions, [in:] N.T. Nguyen (ed.), Intelligent Technologies for Inconsistent Knowledge Processing, Advanced Knowledge International, 2004.
  5. Hernes M., Nguyen N.T., Deriving Consensus for Hierarchical Incomplete Ordered Partitions and Coverings, "Journal of Universal Computer Science" 2007, No. 13(2).
  6. Korczak J., Lipiński P., Agents systems in capital market decision support, [in:] S. Stanek, H. Sroka, M. Paprzycki, M. Ganzha (eds.), Evolution Multiagent Information Systems in Socialy-Economic Environment, Placet Press, Warszawa 2008.
  7. Kulikowski R., Libura M., Słomiński L. Investment Decision Support, Polish Academy of Science, Warsaw 1998.
  8. Nguyen N.T., Methods for Consensus Choice and their Applications in Conflict Resolving in Distributed Systems, Wroclaw University of Technology Press, Wrocław 2002.
  9. Purczyński J., Using a Computer Simulation in Estimation Chosen Ekonometric and Statistics Models, Szczecin University Science Press, Szczecin 2003.
  10. Sobieska-Karpińska J., Hernes M., Consensus methods in hierarchical and weight incomplete ordered partitions, [in:] J. Dziechciarz (ed.), Ekonometric. Employment of quantitative methods, Wroclaw University of Economics Press, Wrocław 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu