BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gąsior Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Rozwój dedykowanych funduszy inwestycyjnych w Polsce
Development of Dedicated Investment Funds Market in Poland
Source
Nauka i Gospodarka, 2010, nr 2 (5), s. 21-28, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Innowacje finansowe, Fundusze inwestycyjne
Investment fund companies, Financial innovations, Investment funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dynamiczny rozwój rynku funduszy dedykowanych, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich kilku lat, związany jest ze zmianami legislacyjnymi w zakresie podatków i funduszy inwestycyjnych. Źródła informacji na temat funduszy dedykowanych są jednak bardzo ograniczone. Najbardziej powszechna forma ich występowania to fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych emitujący niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Czynniki, dzięki którym korporacje i przedsiębiorcy decydowali się na wykorzystanie tej innowacyjnej prawno-finansowej struktury to jej lokalny, oparty o przepisy polskiego prawa charakter, aspekt podatkowy, a także transparentne, nadzorowane dodatkowo przez Komisję Nadzoru Finansowego, ramy funduszu inwestycyjnego. W najbliższym czasie spodziewać się należy dalszego rozwoju funduszy dedykowanych. Barierami rozwoju pozostaną w dalszym ciągu ich złożona prawno-finansowa konstrukcja oraz związane z tym stałe koszty funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

Dynamic growth of the dedicated investment funds market in Poland, that has occurred within the last few years, was connected with legislative changes in the area of investment funds and taxes. The sources of information on dedicated funds are very limited. The most popular form of its occurrence is the closed-end investment fund of non-public assets issuing non-public investment certificates. The main reasons, that entrepreneurs and corporations decided to use this innovative financial and legal structure is only, its local, based on polish law character but also tax effects and transparent, supervised by Polish Financial Supervision Authority investment fund construction. Further development of the dedicated investment funds market in the coming years is expected. Sophisticated financial and legal character, what is connected with fixed operational costs of this structure, are to remain the main barriers of their growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chudzyńska N., Fundusze sekurytyzacyjne bez świetlanej przyszłości, "Parkiet", 31 marca 2009.
 2. Directive 2001/107/EC of the European Parliament and of the Council of 21 January 2002 amending Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) with a view to regulating management companies and simplified prospectuses.
 3. Directive 2001/108/EC of the European Parliament and of the Council of 21 January 2002 amending Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), with regard to investments of UCITS.
 4. Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS).
 5. http://ec.europa.eu/internal_market/investment/index_en.htm, [31.10.2009].
 6. http://www.efama.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=274&Itemid=-99, [31.10.2009].
 7. http://www.izfa.pl/pl/index.php?id=10093, [31.10.2009].
 8. http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_kapitalowego/Wykaz_TFI_i_FI_HTML, [12.02.2010].
 9. Karnaszewski P., Wehikuł dla bogatych, "Forbes", nr 9, 2007.
 10. Krasoń M., Fundusze krojone na miarę, "Manager Magazine", nr 1, 2009.
 11. Miziołek T., Dla najbogatszych z bogatych, "Rynek Kapitałowy", nr 7-8, 2007.
 12. Miziołek T., Korzyści podatkowe są największą zaletą funduszy dedykowanych, "Gazeta Prawna", 27 czerwca 2008.
 13. Miziołek T., Nowa formuła działania dla funduszy dedykowanych, "Rynek Kapitałowy", nr 7, 2008.
 14. Miziołek T., Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w pięć lat po wejściu w życie ustawy o funduszach inwestycyjnych, http://www.izfa.pl/files_user/pdf/Podsumowanie%202004-2009.pdf, [12.02.2010].
 15. Solan R., Organizacja Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, sposoby finansowania oraz współpraca z klientem, "Parkiet", 28 października 2009.
 16. Tomczykowski P., Inwestycje w FIZ a kwestie podatkowe. Optymalizacja podatkowa, "Parkiet", 28 października 2009.
 17. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
2080-1092
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu