BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krug Anna (KGHM Polska Miedź S.A.), Ścibiorska Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wpływ relacji inwestorskich na reputacje spółek giełdowych
The Impact of Investor Relations on the Reputation of Listed Companies
Source
Nauka i Gospodarka, 2010, nr 2 (5), s. 44-50, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Spółki giełdowe, Kodeks dobrych praktyk, Relacje inwestorskie
Corporate Social Responsibility (CSR), Stock market companies, Code of Good Practice, Investor relations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia relacji inwestorskich i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw dla budowania pozytywnego wizerunku wśród akcjonariuszy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W pierwszej części artykułu zostaną omówione teoretyczne podstawy relacji inwestorskich oraz proces wprowadzania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W drugiej części artykułu zaprezentowane zostaną badania empiryczne dotyczące komunikacji spółek z inwestorem. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to determine the impact of investor relations and the concept of social corporate responsibility on the creation of a positive image among shareholders of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. In part one of the article the author presents basic investor relations terminology, as well as a description of the process of introducing social corporate responsibility into the policies of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The second part of the article presents empirical research on the reaction of these companies to shareholder inquiries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antkiewicz S., Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako przejaw wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, (red.) P. Kulawczuk, A. Poszewicki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 2. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007.
 3. Domański G., Stępniak L., Kształtowanie ładu korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, [w:] Problemy Zarządzania, (red.) G. Domański, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 4. Dziawgo D., Ewolucja relacji inwestorskich na międzynarodowym rynku finansowym, fragment pracy naukowej finansowanej ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 5. Greszta M., Raportowanie społeczne: niedoceniony element zarządzania CSR, "Harvard Business Review", Odpowiedzialny Biznes 2009, [za:] raporty społeczne.pl, [19.01.2010].
 6. Krug A., Relacje inwestorskie na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, maszynopis pracy doktorskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 7. Ład korporacyjny Główny Rynek GPW, http://corp-gov.gpw.pl, [2.02.2010].
 8. Olędzki J., Tworzyło D., Public relations znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, PWN, Warszawa 2006.
 9. RESPECT Index, http://www.respectindex.pl, [02.02.2010].
 10. Społeczna odpowiedzialność Giełdy, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl, [3.02.2010].
 11. Szymańska A., Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Wydawnictwo Unimex 2005.
Cited by
Show
ISSN
2080-1092
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu