BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ptaszek Paweł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant; Starostwo Powiatowe w Limanowej)
Title
Czynniki lokalizacji inwestycji w regionie
Determinants of Investment's Localization in Region
Source
Nauka i Gospodarka, 2010, nr 2 (5), s. 71-76, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Rozwój regionalny, Atrakcyjność inwestycyjna
Local government, Regional development, Investing attractiveness
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych czynników lokalizacji inwestycji w regionie na przykładzie województwa małopolskiego. Wyróżnione zostały trzy strefy lokalizacji przedsiębiorstw: miasta o znaczeniu regionalnym i subregionalnym, obszary podmiejskie funkcjonalnie związane z miastami oraz obszary peryferyjne z lokalnymi centrami rozwoju (miasta powiatowe). Czynniki lokalizacji inwestycji zostały podzielone na trzy główne grupy: przestrzenne, społeczno-polityczne oraz ekonomiczne. Czynniki te poddano priorytetyzacji, a następne określono atrakcyjność inwestycyjną wybranych lokalizacji przy pomocy metody AHP/ANP. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is presentation of key determinants of investment localization in the Malopolska Region. The region is divided into three main area of investment localization: main regional cities, suburban areas which are combined with cities and peripheral areas (with small towns as local centers of development). Determinants of localization are divided into three groups: spatial, sociopolitical and economic ones. They are in turn prioritized along different options (localization) using AHP/ANP method. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamus W., Wysocki F., Application of taxonometric and decision-making methods to drafting scenarios of rural area development, www.isahp.org, [01.02.2010].
  2. Dytczak M., Ginda G., Optimal strategy for local development in the presence of intangible resources and outcomes, www.isahp.org, [01.02.2010].
  3. Grosse T., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1, 2002.
  4. Kalinowski T. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.
  5. Longo G., Considerations on the application of AHP/ANP methodologies to decisions concerning a railway infrastructure, www.isahp.org, [01.02.2010].
  6. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, tom II www.malopolskie.pl, [01.02.2010].
  7. Stachowiak K., Wielokryterialna analiza decyzyjna w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, [w:] Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, (red.) H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2002.
  8. Suzuki S., Evaluation of a central urban redevelopment project by the semantics measurement approach, www.isahp.org, [01.02.2010].
Cited by
Show
ISSN
2080-1092
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu