BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudziński Jerzy (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dwuaspektowe podejście do kategorii handlu zagranicznego i jego niektóre implikacje metodologiczne
A Two-Aspect Approach to the Category Foreign Trade and Some of its Methodological Implications
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 2003, nr 9, s. 7-14
Keyword
Handel zagraniczny przedsiębiorstwa, Handel międzynarodowy, Obroty handlowe
Foreign trade enterprises, International trade, Trade turnover
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano zjawiska związane z kształtowaniem się kursu walutowego w oparciu o nowe podejście metodologiczne do kategorii handlu zagranicznego. Podejście to obejmuje tzw. wewnętrzne i zewnętrzne aspekty handlu zagranicznego i jest bardzo pomocne w badaniu zjawisk we współczesnej gospodarce.

In the paper the phenomena related to the tendencies in the exchange rate have been analysed basing on a new methodological approach to the category of foreign trade. The approach includes the so-called internal and external aspect of foreign trade. The approach proposed in the paper proves to be very helpful in the analysis of the phenomena in today's economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Begg D.: Ekonomia. T. 2, PWE, Warszawa 1992, s. 293.
  2. Białecki K., Dorosz A., Januszkiewicz W.: Słownik handlu zagranicznego. PWE, Warszawa 1986, s. 61.
  3. Dudziński J., Knap R.: Handel zagraniczny. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 1999, s. 83.
  4. Dudziński J.: Kurs walutowy USD a kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym. „Bank i Kredyt” 2000, nr 1-2.
  5. Encyklopedia PWN. T. 1, PWN, Warszawa 1992, s. 463.
  6. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Gdańsk 1991, s. 887.
  7. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. WP, Warszawa 1989, s. 115.
  8. Mała encyklopedia powszechna. PWE, Warszawa 1975, s. 166.
  9. Nowa encyklopedia powszechna. T. 2. PWN, Warszawa 1995, s. 61.
  10. Rosati D., Michalski R.: Inflacja. KiW. Warszawa 1989, s. 7.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1426-7799
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu