BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszewska Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka)
Title
Konflikt systemów wartości w organizacji : geneza, konsekwencje, zapobieganie
Values Conflict in Organisation : Genesis, Consequences, Prevention
Source
Nauka i Gospodarka, 2010, nr 2 (5), s. 51-57, rys., bibliogr. 45 poz.
Keyword
System wartości, Konflikty w przedsiębiorstwie, Lojalność, Wartości w biznesie
Value system, Conflicts in organisation, Loyalty, Values ​​in business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest problematyka wartości oraz roli, jaką pełnią one w rzeczywistości biznesowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania jednostki wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Na artykuł składają się rozważania teoretyczne, w których zostaną zdefiniowane pojęcia wartości, systemu wartości, konfliktu systemów wartości, a także zostaną zidentyfikowane źródła konfliktu oraz sposoby jego zapobiegania. Artykuł kończy się wnioskami, które wskazują w jakim celu organizacjom konieczna jest wiedza z zakresu systemów wartości najważniejszych interesariuszy oraz jakie konsekwencje dla organizacji ma brak tej wiedzy. Artykuł stanowi również próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wartości pozwalają budować siłę organizacji. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article are values and their role in business reality, especially their influence on individuals' lives inside and outside of an organisation. The article is an attempt at the theoretical analysis of notions such as "value", "value system", "values conflict". Moreover, the author indicates the soures of the conflict and ways of its prevention. The article ends with conclusions stating why organizations need knowledge about value systems of the main stakeholders and what are the consequences of the lack of such knowledge. The article also attempts at finding the answer to following question: in what way values can build enterprises' strength. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Boyatzis R., McKee A., Goleman D., Obudź w sobie na nowo pasję do pracy, "Harvard Business Review", nr 12 (58), 2007.
 2. Dahlgaard J., Kristensen K., Kanji G., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2004.
 3. del Strohter J., Diversity boom for staff and customers, "Customer First", vol. 7 (4), 2007.
 4. Dietl J., Gasparski W. (red.), Etyka biznesu, PWN, Warszawa 1999.
 5. Drucker P.F., Zarządzanie organizacją pozarządową, Fundusz Współpracy, Warszawa 1995.
 6. Fazlagić A.J., Marka człowieka, "CEO", nr 02, 2007.
 7. Fitzhand M., Wartości a fakty, PWN, Warszawa 1982.
 8. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.
 9. Heidtman J., Praca w zgodzie z własnymi wartościami, "Harvard Business Review", nr 12 (58), 2007.
 10. http://www.p-soft.pl/pageart.php?badanie_gallupa.html, [08.12.2009].
 11. Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
 12. Jankowski W., Kawa za milion dolarów, "Global Business", Kanadyjski Instytut Zarządzania, nr 18, 1998.
 13. Johnson S., Jednominutowy sprzedawca, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1994.
 14. Kałuszyński M., Myślenie etyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980.
 15. Katz D., Kahn R.L., Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.
 16. Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966.
 17. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.
 18. Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
 19. Koźmiński A.K., Zawiślak A.M., O organizacji dwugłos względnie uporządkowany, PWE, Warszawa 1982.
 20. Kurowska K., Rudziński R., Filozofia i wartości, KAW, Warszawa 1981.
 21. Lewandowska A., Likierski M., Pod presją czasu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 22. Lewandowski L., Kapitalizm znaczy zaufanie, "Gazeta Wyborcza", z dn. 17-18.01.2009.
 23. Lipiec J. (red.), Człowiek i świat wartości, KAW, Kraków 1982.
 24. Mądel K., Chrześcijańskie (i nie tylko) myślenie o wartościach, "Horyzonty Wiary", nr 4 (22), 1994.
 25. Mika S., Psychologia społeczna dla nauczycieli, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1998.
 26. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 27. Nail F., Jak menedżer może zbudować własną markę, "Harvard Business Review", nr 12 (58), 2007.
 28. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 29. Obuchowski K., Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa 1966.
 30. Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 31. Peters T., Z innej perspektywy, "Harvard Business Review", nr 12 (58), 2007.
 32. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
 33. Reykowski J., Kochańska G., Szkice z teorii osobowości, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
 34. Rosenbluth H.F., McFerrin Peters D., Po drugie klient, Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 35. Sankowski T., Magia zarządzania w stylu Walta Disneya, "Global Business", Kanadyjski Instytut Zarządzania, nr 17 (62), 1999.
 36. Schwarz T., Zarządzaj swoją energią, a nie czasem, "Harvard Business Review", nr 12 (58), 2007.
 37. Sikora A., http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/grzechypomsta_01.html, [08.07.2009].
 38. Stachowicz-Stanuch A., Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Helion, Gliwice 2007.
 39. Stewart J., Mosty zamiast murów, PWN, Warszawa 2005.
 40. Strelau J., Temperament, osobowość, działanie, PWN, Warszawa 1985.
 41. Tatarkiewicz W., O szczęściu, PWN, Warszawa 1985.
 42. Tatarkiewicz W., Parerga, PWN, Warszawa 1978.
 43. Townsend R., Jak zdobyć szklaną górę organizacji, czyli co robić, aby nie tłamsić ludzi i nie hamować rozwoju, Książka i Wiedza, Warszawa 1976.
 44. Zbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1996.
 45. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1978.
Cited by
Show
ISSN
2080-1092
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu