BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepańska Katarzyna (Politechnika Warszawska)
Title
Znaczenie kultury organizacyjnej w zarządzaniu jakością
The Importance of Organization Culture in Quality Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1177, s. 253-264, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie jakością, Procesy organizacyjne, Kultura organizacyjna, Ład korporacyjny
Enterprise management, Quality management, Organisational processes, Organisational culture, Corporate governance
Note
summ.
Abstract
Scharakteryzowano wybrane aspekty i relacje pomiędzy procesami organizacyjnymi a kulturą organizacyjną, będące jednocześnie wyznacznikami zarządzania. Omówiono związki koncepcji ładu korporacyjnego z zarządzaniem jakością. Wspomniano o podejściu procesowym oraz o jego wpływie na wartość, która stanowi część systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Przestawiono różne definicje i teorie na temat kultury organizacji oraz opisano jej relacje z procesem zarządzania jakością.

The article present chosen aspects and relations between systems and a process oriented organisation with culture as one of management determinants. The main factors that create balanced organisational systems should also consider the culture aspects of creation value perspective in quality management system. Modern quality theory and practice are connected with Corporate Governance concept as well as with new challenge for managing development and organisation growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Carlsonn R.H., Ownership and Value Creation, John Wiley&Sons, Chichester 2001.
  2. Davies G., Corporate Reputation and Competiveness, Routledge 2003.
  3. Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, red. H. Król, Vizja Press&IT, Warszawa 2006.
  4. Foster R., Kaplan S., Creative Destruction, Prentice Hall, London 2001.
  5. Frederick W.C., Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, McGraw-Hill, New York 1988.
  6. Gieraszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1998.
  7. Jarzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
  8. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
  9. Robbins S.P., De Cenza D.A, Podstawy zarządzania strategicznego organizacjami, PWE, Warszawa 2002.
  10. Sikorski C., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu