BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacka Katarzyna
Title
Charakterystyczne zjawiska w turystyce międzynarodowej
Specific Features of International Tourism
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 2003, nr 9, s. 115-128
Keyword
Turystyka międzynarodowa, Geografia turystyczna, Funkcje turystyki, Wydatki turystów
International tourism, Tourist geography, Tourism functions, Expenditures of tourists
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie charakterystycznych zjawisk w turystyce międzynarodowej, zaobserwowanych na podstawie analizy wpływów z turystyki zagranicznej przyjazdowej. W pierwszym punkcie przedstawiono funkcje, jakie pełni turystyka we współczesnej gospodarce. W części empirycznej zaprezentowano ogólną charakterystykę sektora a następnie strukturę geograficzna rynku turystyki międzynarodowej. (fragment tekstu)

Tourism, broadly defined, is regarded as the world’s largest industry and one of the fastestgrowing. In this article, the review of economic importance of the sector and its main economic features are followed by an overview of recent worldwide trends.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. „Commission Staff Working Paper” 2002.
 2. Buczak T.: Dochody podatkowe budżetu państwa z turystyki. „Problemy Turystyki” 2000, nr 3-4, s. 6.
 3. Commission Staff Working Paper Commission of the European Communities, Brussels 2002, SEC(2002) 300.
 4. Compendium of Tourism Statistics 1989-1993. WTO, Madrit, sine anno; Tourism Marker Trends 1985-1994. WTO, Madrit 1996.
 5. Gawronecki W.W.: Turystyka. PWE, Warszawa 2000, s. 175.
 6. International Trade Statistics 2001. WTO 2002.
 7. Kompendium wiedzy o turystyce. Red. G. Gotembski. PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 136.
 8. Kruczek Z., Sacha S.: Europa. Zarys geografii turystycznej, wyd. IV. Proksena, Kraków 1999, s. 25.
 9. Łazarek R.: Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia. Wyd. I. Wyższa Szkoła Ekono¬miczna, Warszawa 1999, s. 169.
 10. Naumowicz K.: Turystyka. Zagadnienia teoretyczne. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 1990, s. 74.
 11. Report on Community Measures Affecting Tourism (2000).
 12. Trade in Tourism Through the GATS. Interest of Developing Countries at Stake by Equations. „ZNET Sough Asia Watch” 2001, November.
 13. Układ z Schengen, http://ue.eu.int/jai.
 14. Wodejko S.: Ekonomiczne zagadnienia turystyki. WSHiP, Warszawa 1998, s. 96.
 15. Wodejko S.: Współczesny rynek turystyki. „Mar¬keting i Rynek” 1997, nr 6, s. 8.
 16. Z raportu Turystyka Polska 2000 (2). Krajobraz z... kasą. „Rynki Zagraniczne” 2001 nr 106-107, s. 9
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1426-7799
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu