BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Major Tomasz (Izba Pracodawców Polskich), Pawłowska Beata
Title
Zabezpieczenie społeczne w UE według nowych zasad
New EU Legislation on Social Security
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 5, s. 17-22
Keyword
Zabezpieczenie społeczne, Eksport usług, Migracja zarobkowa, Prawo WE
Social security system, Exports of services, Economic migration, European Community law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Od 1 maja 2010 r. nastąpiły zmiany w regulacjach wspólnotowych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Autorzy omawiają nowe przepisy głównie pod kątem ustalania tzw. właściwego ustawodawstwa, pomijając aspekty związane z poszczególnymi rodzajami świadczeń. Tematyka ta ma duże znaczenie zarówno dla firm – eksporterów usług, jak i dla wszystkich osób migrujących zarobkowo w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

On 1st May 2010, EU Regulations 883/2004 and 987/2009 are introduced to replace Regulations 1408/1971 and 574/1972 dealing with the co-ordination of social security systems. New Regulation 883/2004 has few principal elements: Article 11 deals with the general rules applicable (lex loci laboris), Article 12 deals with postings of employed persons and self-employed persons from one Member State to another (maximum posting period is increased from 12 months to 24 months), Article 13 deals with employed persons and self-employed persons pursuing an activity in two or more Member States, Article 16 provides for exceptions to Articles 11–15 and Article 87.8 provides for transitional provisions between the old and new regulations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. T. Major, Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę przez polskie przedsiębiorstwa, wyd. ATPO,| Warszawa 2007, s. 118.
  2. T. Major, Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych przez polskie przedsiębiorstwa za granicę. Zbiór prze pisów z wprowadzeniem, wyd. ATPO, Warszawa 2006, s. 34.
  3. Ubezpieczenia społeczne migrujących pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, red. T. Major, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
  4. http://ec.europą.eu/social/main.jsp?catld=516&langld=en
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu