BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franczak Renata
Title
Tworzenie i wykorzystanie modeli ekonomicznych w systemach wspomagania decyzji - na przykładzie pakietu FCS
Creation and Using of Economic Models in Decision Support Systems at the Example of Packet FCS
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 1997, nr 8, s. 107-125, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Modele ekonomiczne, Systemy wspomagania decyzji, Analiza progu rentowności
Economic models, Decision Support Systems (DSS), Break-even analysis
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono wykorzystania osiągnięć informatyki a dokładniej systemów wspomagania decyzji do budowania modeli ekonomicznych. Omówiono główne etapy tworzenia modelu w pakiecie FCS na przykładzie analizy progu rentowności.

The article describes creation of economic models in Decision Support Systems. Main stages of this process are: composition of model equations, entering data into the model, calculating of the model, presentation of results in raport or graphic format. There is the model of break-even-point in the article, which was built in the FCS.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Flakiewicz W.: Komputerowy system wspomagania decyzji. Problemy Organiza¬cji 1986, nr 2.
  2. Gajdka J.: Systemy wspomagające decyzje. Przegląd Organizacji 1980, nr 11.
  3. Identyfikacja procesów w zarządzaniu. Ekonomiczne modele wymiarowe. Pr. pod red. W. Grudzewskiego. PWN, Warszawa 1984.
  4. MicroFCS User Reference Manual Version 2.4, Volume 2 - Reference. A Thorn Emi Software Company, October 1989.
  5. Miklewicz Z.: Analiza progu zysku. Rachunkowość 1990, nr 9.
  6. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku. Pr. zbior, pod red. Z. Dowgiałły. Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1993.
  7. Sztoff W.: Modelowanie i filozofia. PWN, Warszawa 1971.
Cited by
Show
ISSN
0867-1753
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu