BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaskóła Konrad (Polimex-Mostostal S.A.)
Title
Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw w warunkach kryzysu
Competitiveness of Enterprise in Crisis
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 1, s. 3-10, bibliogr. 4 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Zachowania konkurencyjne, Zachowania przedsiębiorstw, Zarządzanie w kryzysie, Przewaga konkurencyjna, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
Competitive behaviour, Enterprise behaviour, Crisis management, Competitive advantage, Decision making under conditions of risk
Note
streszcz., summ.
Company
Polimex-Mostostal S.A.
Abstract
W artykule na przykładzie Polimex-Mostostal pokazano, jak budowana jest przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa. Prezentowana jest filozofia „ucieczki do przodu” i narzędzia pozwalające efektywnie przetrwać warunki kryzysu gospodarczego i finansowego i budować strategię dalszego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The article shows how to build the competitive advantage of the company on the example of Polimex-Mostostal. The paper presents also a philosophy of the „forward escape” and discusses instruments effectively allowing to survive in the conditions of economic crisis and to build strategy of further development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wydawnictwo Rytm, 2007.
  2. Grudzewski W., Hejduk L, Zarządzanie technologiami, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2008.
  3. Grudzewski W., Hejduk l., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2010.
  4. Bielski M., Organizacje: istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu