BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łobejko Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wewnętrzne źródła konkurencyjności przedsiębiorstw
Indoor Sources of Competitiveness of Enterprises
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 1, s. 17-25, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Wyniki badań, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność, Przewaga konkurencyjna, Instrumenty konkurencji, Mierniki konkurencyjności
Research results, Enterprise competitiveness, Competitiveness, Competitive advantage, Instruments of competition, Measuring competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano analizy pojęcia oraz koncepcji źródeł konkurencyjności funkcjonujących w literaturze oraz ich podziału na koncepcje tradycyjne oraz nowe. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych poświęconych badaniu warunków wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of definitions and concepts of sources of competitiveness from the literature and their distinction into traditional and new ones. It also gives the results of the questionnaire survey on the conditions of competitiveness growth of Polish enterprises on European Union markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, red. Nauk. Z. Pierścionek, S. Jurek-Stępień, SGH, Warszawa 2006.
 2. Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, red. nauk. A. Sosnowska, S. Łobejko, SGH, Warszawa 2008.
 3. Hamel G., Prahalad C., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 4. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1986.
 5. Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. nauk. M. J. Stankiewicz, Wyd. „Dom Organizatora", Toruń 2005.
 6. Kubiak K., Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji, „Zeszyty Naukowe" nr 32, Politechnika Poznańska, Poznań 2001.
 7. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Porter M. E., Przewaga konkurencyjna, osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, VIP One Press, Helion, Warszawa 2006.
 9. Schumpeter J., Teoria wzrostu gospodarczego, Warszawa 1960.
 10. Senge P., The Fifth discipline: The Art, And Practice of the Learning Organization, Doubleday Currency, N.Y. 1990.
 11. Skawińska E., Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, Wyd. naukowe PWN Warszawa-Poznań 2002.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu