BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Agnieszka Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Poziom obsługi w opiniach nabywców finalnych
Service Quality in Customers' Opinions
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 1, s. 33-40, tab., bibliogr. 2 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Obsługa klienta, Efektywna obsługa klienta, Zarządzanie zadowoleniem klientów, Placówki handlowe, Badania ankietowe
Customer service, Efficient Consumer Response (ECR), Customer satisfaction management, Sales outlets, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę obsługi klienta w placówkach handlowych oferujących produkty spożywcze. W oparciu o wyniki pierwotnych badań ankietowych określono znaczenie przypisywane poziomowi obsługi przez respondentów, z punktu widzenia ich zachowań zakupowych oraz postrzegania handlowców. (abstrakt oryginalny)

In the article the problem of client service in shops offering foodstuffs was presented. The results of the field research indicate the respondents’ opinions about the role of customer service in shaping their purchasing behavior and perception of salesmen. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baruk A., Nabywcy finalni jako podmioty marketingowego oddziaływania, Dom Organizatora, Toruń 2008.
  2. Baruk A., Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny, Dom Organizatora, Toruń 2008.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu