BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jalinik Mikołaj (Politechnika Białostocka)
Title
Istota zarządzania gospodarstwem agroturystycznym
Farm Tourism Management
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 1, s. 47-58, rys., bibliogr. 7 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Agroturystyka, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Gospodarka turystyczna
Agrotourism, Enterprise management, Touristic economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym na obszarach wiejskich posiada wiele zalet, ale żeby turyści chcieli na nich przebywać, a gospodarstwo przynosiło oczekiwane dochody, musi być dobrze zarządzane. (abstrakt oryginalny)

Recreation on area of precious natural resources has many advantages, but if owners expect it to be popular with tourists and profitable, it needs to be properly managed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.
  2. Jalinik M., Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.
  3. Jalinik M., Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
  4. Panasiuk A., Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2007.
  5. Taylor F. W., Shop management, Harper and Row, New York 1903.
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. (Dz. U. Nr 188, poz. 1945).
  7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r., nr 55, poz. 578 z późniejszymi zmianami).
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu