BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrębek Henryk (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Koszty jakości w działalności spółdzielni produkcyjnej
Quality Costs of a Manufacturing Cooperative
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 1, s. 59-67, bibliogr. 7 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Koszty jakości, Spółdzielnie, Jakość produkcji, Analiza kosztów produkcji
Quality costs, Cooperatives, Production quality, Production cost analysis
Note
streszcz., summ.
Company
Spółdzielnia Łuksja
Abstract
Analiza kosztów jakości pozwala na uzyskanie informacji dotyczących efektywności zarządzania, wybranie priorytetów w działaniach oraz określenie obszarów występowania problemów. (abstrakt oryginalny)

The quality cost analysis enables to get the information concerning the efficiency of management, drawing priorities, and determining the areas of problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
  2. Ciechan-Kujawa M., Koszty i zyski jakości w działalności przedsiębiorstwa. „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 2001 nr 5, cz. l.
  3. Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G. K., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000.
  4. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa 2002.
  5. Leist R., Praktyczne zarządzanie jakością, Wydawnictwo Alfa Wero, Warszawa 2007.
  6. Łańcucki J. (red. nauk.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2007.
  7. Toruński J. (red. nauk.) Zarządzanie jakością. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu