BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Klasyfikacja kosztów jakości w gazownictwie
Quality Costs in Gas Industry
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 1, s. 78-85, rys., bibliogr. 14 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Koszty jakości, Zarządzanie kosztami, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Gazownictwo, Przemysł gazowniczy
Quality costs, Costs management, Enterprise management, Gas manufacture, Gas industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja modelu kosztów jakości w ujęciu procesowym. (abstrakt oryginalny)

The article presents a model of quality costs in gas industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon Marketingu, PWN, Warszawa 1998.
 2. Bank J., Zarządzanie przez jakość, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999.
 3. Bizon-Górecka J., Menedżer jakości w nowoczesnym przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2002.
 4. Borucki W., Urbaniak M., Zdefiniować Jakość, „Problemy Jakości" 12/96, s. 20.
 5. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 6. Ciechan-Kujawa M., Koszty jakości w polskich przedsiębiorstwach. Struktura i wielkość, „Problemy Jakości" nr 10/2000, s. 19.
 7. Grudzewski W. M., Hejduk l. K., Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin, 2002.
 8. Kasprzak W., Łysik B., Analiza wymiarowa. Algorytmowe procedury obsługi eksperymentu, WNT, Warszawa 1988.
 9. Kędracka E., Jakość w szkolnictwie zawodowym, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 1997, zeszyt nr 62.
 10. Kindlarski E., Jakość wyrobów, PWN, Warszawa 1988.
 11. Makowski M., Ewidencja kosztów jakości, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 12/2000.
 12. Szafrański M., Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 13. Szczepańska K., Koszty jakości dla inżynierów, Placet, Warszawa 2009.
 14. Żemigła M., Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Placet, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu