BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaweł Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Aktywność przedsiębiorcza a sytuacja ekonomiczna firm
Economic Activity and Firms' Position
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 1, s. 86-92, tab., bibliogr. 15 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości, Sytuacja gospodarcza, Pobudzanie aktywności, Badania ekonometryczne
Entrepreneurship, Entrepreneurship development, Economic situation, Activity stimulation, Econometric research
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przyjęto, że dostrzeżenie możliwości rynkowych jest jednym z czynników skłaniających do podjęcia działalności przedsiębiorczej, choć występowanie i ocena potencjalnej zyskowności możliwości biznesowych jest kategorią subiektywną, zależną od percepcji przedsiębiorcy. (abstrakt oryginalny)

In the paper it is assumed that the perception of market opportunities is one of the factors crucial to undertake entrepreneurial activity. The existence and evaluation of potential profitable market opportunities are subjective and depend on entrepreneur’s capabilities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banerjee A. V., Newman A. F., Occupational Choice and the Process of Development, Journal of Political Economy, 1993, 274-298.
 2. Barczyk R., Gacą A.,. Zagoździńska l., Badanie koniunktury, GUS, Warszawa 1994.
 3. Biec M., Test koniunkturalny. Metody, techniki, doświadczenia, Prace / Materiały Instytutu i Rozwoju gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1996, ss. 116-127.
 4. Bratnicki M., Kontekstualne rozwiązanie problemu budowania teorii przedsiębiorczości, Przegląd Organizacja, nr 5, 2008, ss. 16-19.
 5. Capelleras J.-L., Greene F.J., The determianats and growth implications of venture creation speed, Entrepreneurship and Regional Development, vol. 20, 2008, ss. 317-343.
 6. Jakee K., Spong H., Praxeology, Entrepreneurship and the Market Process: A Review of Kirzner's Contribution, Journal of the History of Economic Thought, vol. 25 (4), 2003, ss. 461-486.
 7. Kihlstrom R. E., Laffont J. - J., A General Equilibrium Entrepreneurial Theory of Firm Formation Based on Risk Aversion, Journal of Political Economy, 1979, 719-748.
 8. Kirzner I.M., Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach, Journal of Economic Literature, vol. XXXV, 1997, ss. 60-85.
 9. Lloyd-Ellis H., Bernhardt D., Enterprise, Inequality and Economic Development, Review of Economic Studies, vol. 67, 2000, ss. 147-168.
 10. Luttmer E.G.J., Selection, Growth, and the Size Distribution of Firms, The Quarterly Journal of Economics, 2007, ss. 1103-1144.
 11. Mengistae T, Competition and Entrepreneurs' Capital in Small Business Longevity and Growth, Journal of Development Studies, vol. 42, no 5, 2006, ss. 812-836.
 12. Minniti M., Bygrave W., The Microfundations of Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, Summer, vol. 23, 1999, ss. 41-52.
 13. Naudé W., Gries T., Wood E., Meintjies A., Regional determinants of entrepreneurial start'up in a developing country' Entrepreneurship and Regional Development, vol. 20, 2008, ss. 111-124.
 14. Paulson A.L., Townsend R.M., Karaivanov A., Distinguishing Limited Liability from Moral Hazard in a Model of Entrepreneurship, Journal of Political Economy, vol. 114, no 1, 2006, ss. 100-144.
 15. Wilk A., Przedsiębiorczość i przywództwo, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8(679), 2006, ss. 3-11.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu