BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowiecki Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Permanentna restrukturyzacja jako czynnik rozwoju i sukcesu przedsiębiorstw w dobie globalizacji rynku
Permanent Restructuring as a Factor in the Success and Development of Businesses Functioning on the Global Market
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 27-44, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Globalizacja, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorstwa, Sukces przedsiębiorstwa
Globalization, Restructuring of enterprises, Enterprise development, Success of the company
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule podjęto wyjaśnienia tła, przyczyn i następstw zmian w działalności współczesnych przedsiębiorstw oraz konieczności przebudowy ich strategii. Wskazano także na metodyczno-praktyczne uwarunkowania decyzji biznesowych oraz narzędzia i sposoby rozwiązań pozwalających przedsiębiorstwom osiągnąć sukces w dobie globalizacji rynku, transformacji systemowej i rozwoju nowej gospodarki. (fragment tekstu)

Given the new transformation, integration and globalisation processes at work today, enterprises now find themselves in an entirely new environment. The old operational and development paradigms no longer being applicable, companies now face the need to change their mindset and management strategies. This article jumps into the stream of research aiming at the constant improvement of the mechanisms, processes and instruments of management, and the transformation of the theory and practice of managing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bednarski A., Pułapy i pułapki globalizacji, TNOiK, Toruń 1998.
 2. Flejterski S., Wall P.T., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
 3. Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, red. J. Kotyński, PWE, Warszawa 2005.
 4. Kaczmarek J., Krzemiński R, Litwa P., Szymla W., Procesy zmian w okresie transformacji systemowej. Prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 5. Krawiec F., Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, Difin, Warszawa 2007.
 6. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 7. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 8. Nogalski B., Marcinkiewicz H.,Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa 2004.
 9. Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, red. L. Dorozik, PWE, Warszawa 2006.
 10. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 11. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg, Warszawa 2001.
 12. Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji, PWE, Warszawa 2003.
 13. Transformacja - Integracja - Globalizacja, red. S. Miklaszewski, ISS, Kraków 2003.
 14. Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, red. R. Borowiecki, Difin, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu