BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolegowicz Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wielkość i kierunki przeznaczenia nakładów inwestycyjnych 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2005
The Size and Destination of Capital Investments Made by the 500 Largest Enterprises in Poland, 1998-2005
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 99-110, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Wzrost gospodarczy, Działalność gospodarcza, Inwestycje, Struktura nakładów inwestycyjnych
Economic growth, Business activity, Investment, Structure of investment outlays
Note
summ.
Abstract
Nakłady inwestycyjne 500. największych przedsiębiorstw w Polsce wywierają duży wpływ na wielkość i rozwój gospodarki. W artykule starano się odpowiedzieć na pytanie czy zmiany w wielkości i przeznaczeniu inwestycji kapitałowych pomogą osiągnąć cele polityczne na rzecz wzrostu gospodarczego i ambicji przekształceń strukturalnych polskiej gospodarki, wynikające ze stanu gospodarki i społeczeństwa.

According to general opinion and assessments in scientific journals alike, Poland’s 500 largest companies comprise the most dynamic and developed enterprises exerting an influence on the changes in and development of the Polish economy. A question that has been asked concerns whether changes in the size and destination of capital investments will help achieve the political goals for economic growth and ambitions for structural transformation of the Polish economy that result from the state of the economy and society. This article attempts to answer this question. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Chmiel J., O głębokości przekształceń strukturalnych w okresie transformacji, „Wiadomości Statystyczne” 2001, nr 11.
  2. Jenner R.A., Hubner W., Przekształcenie chaosu w światowej klasy konkurencyjność. Strategia narodowego systemu innowacji, „Gospodarka Narodowa” 1992, nr 4.
  3. Lipowski A., Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990-1998 i projekcja do roku 2010, IBN PAN, Warszawa 2000.
  4. Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 1986.
  5. Karpiński A., Paradysz S., Ziemiecki J., Zmiany struktury gospodarki w Polsce do roku 2010. Polska na tle Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa 1999.
  6. Kuznets S., Wzrost gospodarczy narodów, produkt i struktura produkcji, PWN, Warszawa 1976.
  7. Winiarski B., Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu