BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nehring Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Charakter i wielkość bezrobocia w Polsce
The Shape and Size of Unemployment in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 111-119, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Bezrobocie, Przyczyny bezrobocia, Stopa bezrobocia, Przeciwdziałanie bezrobociu
Unemployment, Reasons of unemployment, Unemployment rate, Combat unemployment
Note
summ.
Abstract
Bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych problemów gospodarczych i społecznych, dlatego badanie tego zjawiska ma zasadnicze znaczenie. Przedstawiono sedno tego problemu, zwracając szczególną uwagę na jego implikacje społeczne. Zauważono, że bezrobocie można rozpatrywać z różnych punktów widzenia, a stopa bezrobocia nie odzwierciedla sytuacji w poszczególnych regionach kraju. Oprócz stopy bezrobocia w podziale na województwa podano poziom wykształcenia, wiek i płeć osób bezrobotnych. Omówiono również aktywne i pasywne środki ograniczające bezrobocie.

Unemployment is one of the most serious economic and social problems, therefore researching it is of the utmost importance. The article presents the crux of this issue, paying close attention to its social implications. It observes that unemployment can be considered from different points of view and that the rate of unemployment does not necessarily reflect the situation in particular regions of the country. Therefore, along with the unemployment rate in Poland in recent years, the numbers are broken down by voivodship, level of education, age and gender of the unemployed. Active and more passive easures taken in Poland to counteract unemployment are discussed in the final section. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Francik A., Pocztowski A., Wybrane problemy zatrudnienia, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
  2. Kryńska E., Segmentacje rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
  3. Milewski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  4. Polityka w zakresie zatrudnienia w UE i w Polsce. Raport rynku pracy w Polsce i UE, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2006.
  5. Unolt J., Ekonomiczne problemy rynku pracy, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu